af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Nu bliver det alvor – efter et langt tilløb. Kirkeministeren har på biskoppernes anmodning nedsat en dåbs-kommission, som skal arbejde med dåbens teologi, ritual og praksis og i forlængelse heraf vurdere, om der er brug for ændringer i form af et nyt dåbsritual og vejledninger til flere nye dåbspraksisser. Kirkefondet hilser dette…

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Nu bliver det alvor – efter et langt tilløb. Kirkeministeren har på biskoppernes anmodning nedsat en dåbs-kommission, som skal arbejde med dåbens teologi, ritual og praksis og i forlængelse heraf vurdere, om der er brug for ændringer i form af et nyt dåbsritual og vejledninger til flere nye dåbspraksisser. Kirkefondet hilser dette…

Læs mere

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

I mere end 125 år er der rundt om i landets kirker blevet samlet ind til Kirkefondet på Store Bededag. For ved Kongelig Resolution af 26. april 1896 er der blevet givet tilladelse til, at der på Bededag i alle landets kirker foretages indsamling til ”Den kjøbenhavnske Kirkesags fremme”, som netop var fokus i Kirkefondets virke de første…

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

I mere end 125 år er der rundt om i landets kirker blevet samlet ind til Kirkefondet på Store Bededag. For ved Kongelig Resolution af 26. april 1896 er der blevet givet tilladelse til, at der på Bededag i alle landets kirker foretages indsamling til ”Den kjøbenhavnske Kirkesags fremme”, som netop var fokus i Kirkefondets virke de første…

Læs mere

I 2 uger i april måned var Kirkefondets udviklingskonsulent Berit Weigand Berg rejseleder for to forskellige grupper: Aarhus Søndre Provstis præster og Helsingør Stifts biskop, provster og nogle af stiftskontorets ansatte. Det er ikke første gang, Berit er afsted med præster, provster og andre kirkeligt ansatte for at besøge det hollandske kirkemiljø og især nye tiltag indenfor kirken, og her gør…

I 2 uger i april måned var Kirkefondets udviklingskonsulent Berit Weigand Berg rejseleder for to forskellige grupper: Aarhus Søndre Provstis præster og Helsingør Stifts biskop, provster og nogle af stiftskontorets ansatte. Det er ikke første gang, Berit er afsted med præster, provster og andre kirkeligt ansatte for at besøge det hollandske kirkemiljø og især nye tiltag indenfor kirken, og her gør…

Læs mere

Vinderen af Tiny Church arkitektkonkurrencen er fundet, og dermed får Danmark sin første såkaldte ’Tiny Church’. Det blev Julius Nielsen OFFICE, der løb med førstepladsen.

”Med et meget klart koncept og en relativt simpel formgivning fremstår ’Tolvkanten’ som et meget overbevisende forslag til Nordhavnens nye Tiny Church. Med en søjlegang og en overdækket veranda møder bygningen omgivelserne med…

Vinderen af Tiny Church arkitektkonkurrencen er fundet, og dermed får Danmark sin første såkaldte ’Tiny Church’. Det blev Julius Nielsen OFFICE, der løb med førstepladsen.

”Med et meget klart koncept og en relativt simpel formgivning fremstår ’Tolvkanten’ som et meget overbevisende forslag til Nordhavnens nye Tiny Church. Med en søjlegang og en overdækket veranda møder bygningen omgivelserne med…

Læs mere


af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

I sidste halvdel af 1800-tallet opstod en lang række frie kirkelige organisationer. Det gælder bl.a. to af de store vækkelsesbevægelser, Indre Mission og Grundtvigsk Forum, men også Kirkefondet, som i årene efter 1890 stod for opførelsen af knap 50 kirker i København. På samme tid stiftedes også en række kirkelige organisationer med et…


af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

I sidste halvdel af 1800-tallet opstod en lang række frie kirkelige organisationer. Det gælder bl.a. to af de store vækkelsesbevægelser, Indre Mission og Grundtvigsk Forum, men også Kirkefondet, som i årene efter 1890 stod for opførelsen af knap 50 kirker i København. På samme tid stiftedes også en række kirkelige organisationer med et…

Læs mere