Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens aktuelle kommentar.

En levende domkirke med mange gudstjenester
Før jul var Kirkefondets personale på besøg i Lunds domkirke - et af Sveriges 7 underværker og landets mest besøgte kirke med tre stjerner i Michelins turistguide. Der kommer da også – især om sommeren - mange turister til kirken – også store grupper i busser fra krydstogtskibene i Københavns havn. Man kan derfor frygte, at en sådan kirke, som har en lang…

Læs mere

Der er netop udkommet et nyt nummer af "Kirken i dag", som beskæftiger sig med kirken på landet.

I temanummeret om kirken på landet ser vi kirkens rolle på landet. Hvordan skal kirken forandre sig, så den tilpasser sig det omkringliggende samfund? Skal der nedlægges eller omstrukteres? Kan nogle af kirkerne på landet måske bruges til flere ting? Hvor langt er man kommet hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter med projektet om kirken på landet? Hvordan har man udviklet kirken på landet…

Læs mere

At praktisere diakoni er at praktisere næstekærlighed, men hvordan kommer til udtryk som faglighed i dagens Danmark. Dette er et af de spørgsmål, som diakon, underviser og konsulent Conny Hjelm giver sit bud på i bogen "Diakoni for novicer og nørder". Ved at sætte fokus på diakoniens faglighed henvender bogen sig til såvel dem, der aldrig har stiftet bekendtskab med diakoni før, som til dem, der…

At praktisere diakoni er at praktisere næstekærlighed, men hvordan kommer til udtryk som faglighed i dagens Danmark. Dette er et af de spørgsmål, som diakon, underviser og konsulent Conny Hjelm giver sit bud på i bogen "Diakoni for novicer og nørder". Ved at sætte fokus på diakoniens faglighed henvender bogen sig til såvel dem, der aldrig har stiftet bekendtskab med diakoni før, som til dem, der…

Læs mere

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens aktuelle kommentar.

”Står og falder folkekirken med sognet?” Det var titlen på et oplæg, som lektor Kjeld Sloth Nielsen fra Folkekirkens Uddannelses- og Vi-denscenter (FUV) holdt, da Præsteforeningen i samarbejde med biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd i september 2017 stod for en konference om funktionspræsterne og deres arbejdsvilkår. Ca. hver sjette folkekirkepræst har titel af funktionspræst som f.eks.…

Læs mere

Et nyt temanummer af "Kirken i dag" er netop udkommet.

Skal kirken henvende sig til særlige målgrupper? Hvor rummelig skal folkekirken være? Hvad betyder kirkens image for at nå nye målgrupper? Hvordan skal vi tænke kommunikation og indhold sammen? Hvordan skaffer vi mere viden om målgrupperne? Hvordan skaber man noget nyt? Det er nogle af de spørgsmål, som det nye temanummer beskæftiger sig med. Derudover er der eksempler på nye tiltag og målgrupper,…

Læs mere

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens kommentar om "små gudstjenester".

Læs hele kommentaren her.

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens kommentar om "små gudstjenester".

Læs hele kommentaren her.

Læs mere