Det aktive kirkerum

Mange kirkerum er åbne for besøgende udenfor gudstjenestetiden. Her kan I finde inspiration til, hvordan I kan gøre åbne kirkerum til levende kirkerum. For én ting at åbne døren, men det er noget lidt andet at gøre rummet til et sted, hvor man bliver fristet til at gå på opdagelse, hvor man kan blive klogere på, hvad kirke og kristendom er, eller hvor man kan få lidt hjælp til at holde en lille stille stund, mens man er i rummet. 

Læs mere

Det aktive kirkerum udendørs

Kirkerne er i løbet af coronatiden blevet nødt til at tænke kreativt i andre måder at være kirke på. Kirkefondet har derfor udarbejdet en række idéer, der kan bruges til at være kirke udendørs i forbindelse med kirkerårets højtider, der er således inspiration til kyndelmisse, påske, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, pinse m.m. Idéerne er til fri afbenyttelse og kan tilpasses de lokale forhold.

Læs mere

 

Viden om folkekirken

Kirkefondet indsamler og producerer ny viden om folkekirkelige forhold. Her kan du finde både kortere artikler og længere rapporter med såvel nye som lidt ældre forskning og viden om bl.a. dåb, danskernes forhold til folkekirken, hvordan folkekirken byder nye og genindmeldte velkommen og meget mere. 

Læs mere

"Den udskudte dåb" - dåb af konfirmander

Kirkefondet har i samarbejde med Konfirmandcenter/Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter undersøgt "Den udskudte dåb" - dåb af konfirmander. 
Antallet af unge, der bliver døbt i forbindelse med deres konfirmation stiger. Men hvad er det for en fortælling, de kommer til folkekirken med? Og hvordan oplever de det at blive døbt? Det har tre grupper af præster arbejdet på at blive klogere på gennem projektet, der er støttet af Den Folkekirkelige Udviklingsfond.

Læs mere

Det kan du TRO vi taler om

Kirkefondet, KFUM og KFUK i Danmark og ungdomspræsten i Viborg Domprovsti har arbejdet tæt sammen med en gruppe unge om at udvikle nye ideer til, hvordan folkekirken sammen med unge lokalt kan tilrettelægge og tilbyde samtaler og refleksioner over livets små og store spørgsmål. Samtaler, der i udgangspunktet retter sig til de 16-25 årige tæt på deres hverdag, men som også kan bruges af alle andre. 
Der er udgivet en samtaleæske, og der har været afholdt et seminar og konference.

Læs mere