Dåb
”Det, der sker i dåben, gør os trygge”. Sådan lyder det i en af dåbssamlerne. Og sådan konkluderer to præster, der har lavet en undersøgelse om dåb også. Måske er det netop derfor, at kirken har en længsel efter at døbe børn, unge og voksne. Når antallet af dåb falder, og når procenterne af dåb falder, kunne vi let svare, at sådan må det være og henvise til, at ”det er tiderne”. En del undersøgelser har forsøgt at komme tættere på svaret på, hvorfor dette sker. Der er talt med forældre, både dem der har valgt dåben fra, og dem, der har valgt dåben til. Der er talt med konfirmander, der er blevet døbt kort inden deres konfirmation. Og der er talt med voksne, der er blevet døbt ved feks. en drop in-dåb. Svarene peger på, at det fortsat handler både om tro og tradition. Det nye er måske, at det også handler om autensitet. Traditioner bliver ikke automatisk valgt til, fordi vi plejer. De bliver valgt til, hvis de giver mening også for de nye generationer. Eller sagt lidt mere populært: Det er ikke længere bedstemor, der afgør, om barnebarnet skal døbes. Det er helt op til barnets forældre eller konfirmanden selv af afgøre.Men selv om valget ligger suverænt hos forældrene, konfirmanden eller den voksne, så er der alligevel meget, som kirken kan gøre. Bl.a. at stille sig tydeligt til rådighed som nogen, der gerne vil tale om dåb med den, der gerne vil vide mere, inden valget træffes.


Medlemskab
De fleste medlemmer har mere end en grund til at være medlem af folkekirken. For overskuelighedens skyld, taler vi om, at der i hovedtræk findes fem typer af grunde til at være medlem af folkekirken. Desto flere grunde, medlemmer har, desto stærkere er følelsen af tilhørsforhold. Denne viden er meget værd for alle, der arbejder med kirke. Både for den lokale kirke, der ønsker at skabe stærkere bånd til medlemmerne. Men også til fx sogne, der står overfor sammenlægninger. Her kan det være en fordel af være opmærksom på, at nogle medlemmer kun har én grund til at være medlem. Og den skal vi om muligt helst undgå at kappe over.


Genindmeldelse
På samme måde som med dåb, hører vi også om, at et medlemskab skal være autentisk. Det kommer særligt frem i samtaler med mennesker, der tidligere har meldt sig ud, men sidenhen har meldt sig ind igen. De meldte sig ud af mange grunde, og de melder sig ind igen af næsten lige så mange grunde. Ofte fordi det nu ikke længere virker rigtigt ikke at være medlem. Fordi troen, livet eller familien har ført én et andet sted hen. Også her ved vi, at kirken kan gøre en forskel. Og at den faktisk gør en stor forskel, også når den ikke er bevidst om det. Både i positiv og negativ retning. Bliver man fx mødt af en høj grad af venlighed fra en kirketjener, kan det siden hen være med til, at man bliver genindmeldt. 

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk


Foredrag og workshops om dåb og medlemskab

Læs mere