En levende og aktiv kirke er en essentiel del af et levende og aktivt lokalsamfund –sådan har det altid været.

Det er derfor, at Kirkefondet siden 1890 har bygget kirker. I dag bygger vi ikke alene i mursten, vi bygger også med viden og inspiration, så vi sammen med lokale kirker skaber aktive menigheder.

I Kirkefondet arbejder vi på at udvikle det danske kirkeliv. Det gør vi ved at bibringe ny viden og inspiration til alle med både et særligt historisk blik og kendskab til kirkelig fornyelse. Vi tror på et levende kirkelivog en konstant udvikling af Folkekirken, så den altid vil gøre en forskel for mennesker og være samlingspunkt for vores lokalsamfund.

Kirken vil altid være en grundsten i samfundet, uagtet om det er i byen eller på landet. Når vi udvikler aktive menigheder og kirker, bidrager vi til et rigere trosliv, kulturliv og lokalsamfund. Det er derfor, vi er til –for at sikre en levende udvikling i Folkekirken.

Kirkefondet udfører sine opgaver som:

Iværksætter - ved at investere ressourcer i nye tiltag og eksperimenter og ved at udvikle, bruge og tilbyde redskaber, som kan være grundlag for udvikling i folkekirken

Inspirator – ved at opsøge, samle og formidle viden gennem udgivelse af "Kirken i dag", bøger, inspirationskort mv. og ved afholdelse af kurser, seminarer mv. Desuden sættes viden aktivt i spil gennem konsulentvirksomhed i sogne og provstier.

Katalysator – ved at stå for udviklings- og forandringsprocesser på flere forskellige niveauer i folkekirken

Italesætter – ved at være aktiv i den kirkelige debat.