Sognet i tal

Er der mange unge eller ældre i sognet?
Er der mange børnefamilier eller mange enlige?
Er der mange udlændinge?
Er folkekirkemedlemsskabet højt eller lavt?

Når I som menighedsråd, ansatte eller frivillige skal planlægge aktiviteter eller evaluere dem, er det nyttigt, at I ved så meget som muligt om indbyggerne i jeres sogn. Kirkefondets sogneprofil eller sogneanalyse er et godt værktøj til jeres arbejde med at gøre kirken relevant og vedkommende. Profiler og analyser bygger altid på de nyeste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og Kirkeministeriet. Læs mere om profiler og analyser her.

Læs mere

Aktivitetsanalyse

Har jeres kirke lavet aktivitetstællinger/kirketællinger?
Talmaterialet kræver ofte bearbejdning for at give konkret viden. I aktivitetsanalysen omsættes aktivitets- og deltagertællingerne til viden i et let tilgængeligt sprog og overskuelige tabeller, som I kan bruge, fx når der skal planlægges, udvikles eller evalueres aktiviteter.

Læs mere

Provstiet i tal

Hvem bor i provstiet?
Hvor mange er medlemmer af folkekirken - og er niveauet faldende?
Hvordan er udviklingen i de kirkelige handlinger?
Og hvordan fordeler alt dette sig på sogneniveau i provstiet?

Få et overblik over jeres provsti. Provstiprofilen er et godt redskab, når der skal laves mål og visioner for provstiet, eller hvis der skal skabes mere samarbejde mellem sogne i et provsti. Læs mere om provstiprofilen og se et eksempel her.

Læs mere