I maj præsenterede Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter deres sognerapport, som ligger frit tilgængelig på www.sogn.dk for hvert sogn. Kirkefondets analyser indeholder flere tal og forklaringer, og du kan se forskellene på de forskellige rapporter og analyser i skemaet.
Er du i tvivl om noget vedr. Kirkefondets sognestatistik eller gerne vil bestille en analyse til jeres sogn, så kontakt Sille Fusager på tlf. 33 73 00 33 eller på sf@kirkefondet.dk


Sognet i tal

Er der mange unge eller ældre i sognet? Er der mange børnefamilier eller mange enlige? Er der mange udlændinge? Er folkekirkemedlemsskabet højt eller lavt?

Bliv klogere på dem I er kirke for. Når menighedsråd, ansatte eller frivillige skal planlægge eller evaluere aktiviteter, er det nyttigt at vide mest muligt indbyggerne i sognet. Kirkefondets befolkningsanalyser hjælper jer med at holde kirken relevant og vedkommende.

Læs mere

Provstiet i tal

Hvem bor i provstiet? Hvor mange er medlemmer af folkekirken? Hvor bor de gamle – eller de fattige? Hvordan fordeler dette sig på sogneniveau i provstiet?

Få et overblik over provstiet. Kirkefondets provstiprofil er en guldgrube af viden om provstiets indbyggere og dets sogne, så provstiudvalget er velforberedte til at arbejde med fx mål og visioner for provstiet, oprette udviklingspuljer eller med at skabe mere samarbejde mellem sognene.

Læs mere

Præsentation og workshop

Så er analysen landet, men hvordan får vi åbnet op for tallene og hvordan kan vi bruge tallene til at starte samtaler og give retning for vores kirkelige arbejde? 

Kirkefondets konsulenter tilbyder en grundig gennemgang af analysens mange oplysninger og samtale om tallenes betydning hos jer. En analyse kan også kombineres med en workshop eller foredrag. 

Læs mere