Flere og flere sogne tæller deres aktiviteter i og uden for kirkerummet og dem, som deltager i aktiviteterne. Men talmaterialet kræver bearbejdning for at give konkret viden om aktivitetsniveau, deltagelse og ressourcebehov af både menneskelig og økonomisk karakter. I Kirkefondets aktivitetsanalyse omsættes aktivitets- og deltagertællingerne til viden i et let tilgængeligt sprog og overskuelige tabeller, som I kan bruge, fx når der skal planlægges, udvikles eller evalueres aktiviteter. Aktivitetsanalysen udarbejdes både til sogne og provstier.

Analysens indhold

Analyse på baggrund af sognets/provstiets kirketællinger afspejlet i 20 diagrammer med forklarende tekst. Vi kigger på udbud og deltagelse i gudstjenester på hverdage, søndage og helligdage bl.a. efter starttidspunkt samt om udbud og deltagelse i kirkelige handlinger og øvrige arrangementer. Der ses også på forholdet mellem udbudte aktiviteter til voksne og børn, som igen sammenholdes med børnegruppens størrelse, og på forholdet mellem fødte og døbte samt konfirmerede og potentielle konfirmander. Til provstier er der i tillæg et afsnit om tællinger sogn for sogn samt tabeller med sognenes kirketællinger.

Omfang: ca. 26-30 sider + bilagsmateriale. Se eksempel her

Bilagsmaterialer

Tabel A – Aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori
Tabel B – Deltagelse i gudstjenester pr. ugedag ekskl. helligdage
Tabel C – Deltagelse i gudstjenester hhv mandag-lørdag og søndage efter starttidspunkt
Tabel D – Deltagelse i gudstjenester på helligdage

- og til provstier yderligere…
Tabel E – Befolkning og folkekirkemedlemskab i sognene
Tabel F – Gudstjenester i sognene
Tabel G – Hellligdagsgudstjenester i sognene
Tabel H – Kirkelige handlinger i sognene
Tabel I – Arrangementer i sognene

Se eksempler her

Priser

Sogne kr. 7.000 + moms (kr. 5.000 + moms ved samtidig køb af sogneprofil el. -analyse)
Provstier kr. 15.000 + moms (kr. 10.000 + moms ved samtidig køb af provstiprofil)

Priserne er inklusive validering af de indberettede data fra sogn.dk. Benyttes andet registreringssystem, så kontakt os telefonisk.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk