Vi vil gerne have, at du er tryg ved at give os dine persondata, når du handler i webshoppen, eller i anden forbindelse oplyser Kirkefondet om dine persondata. Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine persondata.

Kirkefondet, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg, kirkefondet@kirkefondet.dk,
CVR nr. 11 97 73 91, er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Behandling af persondata
Når du handler i Kirkefondets webshop, registrerer dig i vejkirkedatabasen, sender os en mail eller bestiller en vare eller ydelse telefonisk, giver du os nogle oplysninger om dig selv. De oplysninger vi registrerer, er typisk oplysninger om:
• Navn
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
Vi indsamler og opbevarer kun de data, der er nødvendige for, at vi kan behandle dit køb og levere de produkter, du har bestilt, herunder opkræve betaling.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for os at opbevare, hvilket vil sige efter 5 år i henhold til bogføringsloven.
Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine persondata til andre. Hvis det alligevel er nødvendigt, vil vi sikre os, at vi har lov til det efter persondataloven.
Har du en særlig funktion i forhold til Den Danske Folkekirke, figurerer dine oplysninger muligvis i Kirkefondets adressedatabase "Kirkeadresser". 
Læs mere her om databasens formål og indhold

Sikkerhed
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive slettet, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang til dem. Vi kontrollerer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at oplysningerne fortsat håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder.

Dine rettigheder
Persondataloven giver dig en række rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Du har ret til at få at vide, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du har også ret til at bede os om ikke at behandle dine persondata længere.
Læs mere om cookies ved at klikke på det lille grønne ikon i nederst venstre hjørne af hjemmesiden.
Yderligere oplysninger om persondatapolitik for Kirkefondet

Klager
Vi håber, du er tryg ved at give os dine persondata. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på, er du altid velkommen til at kontakte os.
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om dine rettigheder og om reglerne for persondata.

Privatlivspolitikken er udgivet den 1. maj 2018.
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre privatlivspolitikken.