I adressedatabasen "Kirkeadresser" indsamler Kirkefondet persondata på personer, som på den ene eller anden måde spiller en rolle i den folkekirkelige verden i Danmark som fx præster, provster, biskopper, menighedsrådsformænd, kirke- og kulturmedarbejdere, organister, medlemmer af Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse, medlemmer af Præsteforeningens bestyrelse, medlemmer af Folketingets kirkeudvalg, stiftsrådsformænd, provstiudvalgsformænd, udlandspræster og valgmenighedspræster.
Tilhører du en af de nævnte grupper, opbevarer vi sandsynligvis dine oplysninger om navn, adresse, mailadresse, evt. telefonnummer samt din rolle i forhold til folkekirken og hvilket sogn(e), du har tilknytning til. Det vil vi gerne have, at du er tryg ved, og derfor kan du her læse om, hvordan vi behandler dine persondata og få oplysning om dine rettigheder i den forbindelse.

Derfor indsamler vi adresserne
Kirkefondet har siden midten af 1990´erne indsamlet ovennævnte oplysninger. Først og fremmest indsamles oplysningerne til eget brug i forbindelse med udsendelse kollektopfordringer samt til målrettet markedsføring af vores forskellige tilbud til folkekirkerne rundt om i Danmark som fx folderne Nøgle til kirken, Nøgle til folkekirken & Nøgle til gudstjenesten eller magasinet Kirken i dag, sang- og nodebøger, invitationer til at deltage i brochuren Vejkirker og andre åbne kirker eller udviklingsprojekter som Lokal Kirkeudvikling m.m. På et tidspunkt opdagede vi, at flere folkekirkelige organisationer også brugte meget tid på indsamling af personoplysninger til samme formål, og vi stillede derfor Kirkeadresser til rådighed for de andre kirkelige organisationer, så vi på den måde kunne frigive flere kræfter til formålstjenligt arbejde. I dag leverer vi fx adresser til Folkekirkens Nødhjælp, Bibelselskabet, Samvirkende Menighedsplejer og Københavns Universitet (Dansk tidsskrift for teologi og kirke). De indsamlede oplysninger bliver ikke videregivet til organisationer eller virksomheder, der står udenfor det folkekirkeligt regi.
Adresserne indsamles via offentlige hjemmesider som sogn.dk og kirkernes egne hjemmesider eller i fagblade og magasiner som Præsteforeningens Blad. Det vil sige, at Kirkefondet ikke er dataansvarlig for offentliggørelsen af oplysningerne, men er ansvarlige som databehandler af personoplysningerne.

Vedligeholdelse af databasen
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe du har en særlig rolle i forhold til folkekirken, og vi holder os opdateret med evt. rolle- eller adresseændringer via returpost fra egne og andres udsendinger, fagblade, sogn.dk og kirkernes egne hjemmesider m.fl. og har en klar procedure for, hvordan adresserne holdes opdaterede og relevante hele tiden. Skulle du være udtrådt af din særlige rolle til folkekirken, men stadig oplever at modtage post fra Kirkefondet, må du meget gerne kontakte os, så vi kan få slettet dine oplysninger i databasen. Se vores kontaktoplysninger nederst.

Sikkerhed
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Alle oplysninger i Kirkeadresser er gemt på en server, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om oplysningerne håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder. Det betyder, at vi har forskellige foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive slettet, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang til dem.

Dine rettigheder
Persondataloven giver dig en række rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst. Du har ret til at få at vide, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du har også ret til at bede os om ikke at behandle dine persondata længere.

Klager
Vi håber, du er tryg ved den måde, vi behandler dine persondata på i Kirkeadresser. Hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os. Kirkefondet, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg, www.kirkefondet.dk, tlf.nr. 33 73 00 33.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om dine rettigheder og om reglerne for persondata.

Frederiksberg d. 1. maj 2018