Mange kirkelige organisationer er afhængige af den direkte kontakt til sognene f.eks. i forbindelse med indsamlinger og forskellige tilbud til kirkerne eller de ansatte.

Kirkefondet har som de eneste i Danmark en adressedatabase over samtlige kirkebogsførende præster, sognepræster, menighedsrådsformænd og kordegnekontorer med sognetilknytninger. Desuden indeholder databasen adresser på sognemedhjælpere, kirkelige organisationer m.fl. 

Databasen vedligeholdes dagligt bl.a. gennem overvågning af offentliggjorte ansættelser og gennem returpost fra hyppig brug af adresserne fra Kirkefondets og vores kunder side.

Adresserne sælges som datafiler (Excel) til kirkelige organisationer eller andre i den kirkelige verden, som har brug for at henvende sig fx til præster og menighedsrådsformænd. Du kan bestille udtræk fra databasen efter egne kriterier. Det kan være helt enkle udtræk, som f.eks. indeholder adresser på samtlige menighedsrådsformænd eller præster i Danmark. Det er også muligt at lave avancerede søgninger, der kombinerer geografi med funktion, f.eks. kan man trække oplysninger på alle kirkebogsførende præster i et bestemt provsti, stift eller postnummerområde. 

Bestilling af datafiler kan ske enten telefonisk på 33 73 00 33 eller pr. mail på kirkefondet@kirkefondet.dk cirka 1 uge før, du skal bruge adresserne.
Ring evt. og få en snak med os om dit behov.

 

Abonnementsformer og priser:

Stort abonnement - Giver fri adgang til adresseudtræk - 
kr. 6.800 ekskl. moms (kr. 8500 inkl. moms)
Lille abonnement - Giver ret til max. 3 udtræk 4 gange årligt - 
kr. 3.200 ekskl. moms (kr. 4000 inkl. moms)

Adresserne må bruges af alle i organisationen, så længe abonnementet løber. Det er ikke tilladt at videredistribuere adresserne til andre uden for organisationen. Abonnementet fornys automatisk for et helt kalenderår ad gangen, indtil det opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. I forbindelse med eventuelle prisstigninger ud over stigningen i forbrugerprisindekset, vil der være mulighed for at opsige abonnementet uden varsel.

Ved bestilling af abonnement på "Kirkeadresser" bedes navn, telefonnummer og mailadresse til organisationens kontaktperson oplyst.

Kontakt Kirkefondet for bestilling og yderligere informationer.

 

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk