Støt Kirkefondet – og få skattefradrag for din gave!

Kirkefondet har brug for din støtte, så vi fortsat kan udvikle tiltag, der gavner folkekirken bredt, og vi kan hjælpe menigheder over hele landet i arbejdet med at skabe liv og vækst i deres lokale folkekirke.

Kirkefondet er en uafhængig almennyttig organisation, som ikke modtager offentlige midler, og derfor betyder personlige gavebidrag meget for os. Du kan få skattefradrag på gavebidrag på op til kr. 17.200 i 2022. Det eneste, du skal gøre, er at anføre dit CPR-nummer i forbindelse med donationen, så indberetter vi beløbet til SKAT. Du kan læse mere om reglerne på SKATs hjemmeside her. 

Støt projektet ”Det aktive kirkerum udendørs” – inkl. udvikling af fordybelseslabyrinter ved kirkerne
I 2022 går gavebidrag til Kirkefondet bl.a. til et projekt om at styrke folkekirkens aktive tilstedeværelse ”udenfor”. Under de seneste 2 års corona-restriktioner har folkekirken i perioder måtte flytte både gudstjenester og forskellige kirkelige aktiviteter udendørs. Det er der gjort en masse erfaringer med, og dem vil Kirkefondet gerne indsamle og videreformidle i en lille udgivelse. En af de mere permanente måder at være aktiv kirke udendørs på sker via de såkaldte fordybelseslabyrinter, som er blevet etableret på nogle kirkegårde rundt om i landet. Med inspiration fra bl.a. Holland vil Kirkefondet udvikle dette koncept med fordybelseslabyrinter således, at der ved labyrinterne er skilte, tekster mm., som animerer til den personlige fordybelse, ligesom der skal være forslag til, hvordan der i labyrinterne kan afvikles fælles fordybelsesøvelser m.m. Din støtte til Kirkefondet vil i 2022 derfor bl.a. gå til at videreudvikle ideen med fordybelseslabyrinter i tilknytning til kirker og til en udgivelse, som samler de mange erfaringer med at være have et aktivt kirkerum udendørs.

Støtte til Kirkefondet kan indbetales på:
Bankkonto i Nordea: 2191 – 8541701207 eller på MobilePay 11159. 
Skriv gerne ”Gave” i meddelelsesfeltet samt eventuelt cpr.nr., hvis beløbet ønskes indberettet til SKAT, så der opnås skattefradrag. 

Hvis dit støttebidrag er på mindst kr. 300,- kvitterer vi med et gratis årsabonnement på magasinet ”Kirken i dag”, der udkommer 4 gange årligt i marts, juni, september og december.  Send os en mail med navn og adresse for at få tilsendt masser af inspiration og spændende artikler.

Du har mulighed for at tilmelde gavebidrag til Betalingsservice 
Hvis du ønsker at støtte os med et fast årligt beløb, kan du tilmelde dig til Betalingsservice. Det fortæller vi dig meget gerne mere om og hjælper dig igennem tilmeldingen, så ring og få en snak med os på tlf. 33 73 00 33, hvis det kunne være aktuelt for dig.  

På forhånd tusind tak for din støtte.

Kirkefondets kollektdag er hvert år på St. Bededag
Indsamlede kollektmidler kan indbetales på ovenstående konto mærket ”Kollekt”. Vi er meget taknemmelige for den hjælp og omtanke, vi hvert år modtager fra indsamlinger i kirkerne.
Se anmodningen til alle præster.

Se regnskab for sidste års landsindsamling her

Læs mere om kirkens kollektdage her.