Støt Kirkefondet – og få skattefradrag for din gave!

Kirkefondet har brug for din støtte, så vi fortsat kan udvikle tiltag, der gavner folkekirken bredt, og vi kan hjælpe menigheder over hele landet i arbejdet med at skabe liv og vækst i deres lokale folkekirke.

Kirkefondet er en uafhængig almennyttig organisation, som ikke modtager offentlige midler, og derfor betyder personlige gavebidrag meget for os. Du kan få skattefradrag på gavebidrag på op til kr. 17.000 i 2021. Det eneste, du skal gøre, er at anføre dit CPR-nummer i forbindelse med donationen, så indberetter vi beløbet til SKAT. Du kan læse mere om reglerne på SKATs hjemmeside her. 

Støt projektet ”Den udskudte dåb” – om dåb af børn og unge mellem 10-15 år
I 2021 går gavebidrag til Kirkefondet bl.a.til projektet ”Den udskudte dåb”. Et stigende antal børn og unge i alderen 10-15 år vælger at blive døbt. Vi hører ikke så meget om dem, men lige nu er det 17 % af de udøbte unge i en konfirmandårgang, der bliver døbt i forbindelse med konfirmationen. Men hvordan tager vi som kirke imod dem, når de kommer med ønsket om at blive døbt? Bliver det lidt en hovsa-ting, som vi lige skal have på plads, inden de skal konfirmeres? Eller bruger vi anledningen til at få talt både med dem om, hvorfor dåb er relevant også for dem i deres liv? Disse spørgsmål og meget andet arbejdes der med i Kirkefondets projekt ”Den udskudte dåb”, hvor vi sammen med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har sat gang i grupper af præster over hele landet, som arbejder med at gennemtænke, hvordan vi bedst underviser om dåben, og hvordan vi bedst fejrer dåben sammen med de unge. Din støtte til Kirkefondet vil i 2021 bl.a. gå til produktion af nogle podcasts, hvor en præst med stor erfaring taler sammen med en teoretiker, der byder ind med viden og refleksioner. Disse podcast vil blive tilgængelige for alle, og kan bruges af præster, men også af menighedsråd og andre, der ønsker at blive klogere på dåb af børn og unge. 

Støtte til Kirkefondet kan indbetales på:
Bankkonto i Nordea: 2191 – 8541701207 eller på MobilePay 11159. 
Skriv gerne ”Gave” i meddelelsesfeltet samt eventuelt cpr.nr., hvis beløbet ønskes indberettet til SKAT, så der opnås skattefradrag. 

Hvis dit støttebidrag er på mindst kr. 250, kvitterer vi med et gratis årsabonnement på magasinet ”Kirken i dag”, der udkommer 4 gange årligt i marts, juni, september og december.  Send os en mail med navn og adresse for at få tilsendt masser af inspiration og spændende artikler.

Du har mulighed for at tilmelde gavebidrag til Betalingsservice 
Hvis du ønsker at støtte os med et fast årligt beløb, kan du tilmelde dig til Betalingsservice. Det fortæller vi dig meget gerne mere om og hjælper dig igennem tilmeldingen, så ring og få en snak med os på tlf. 33730033, hvis det kunne være aktuelt for dig.  

På forhånd tusind tak for din støtte.

Kirkefondets kollektdag er hvert år på St. Bededag
Indsamlede kollektmidler kan indbetales på ovenstående konto mærket ”Kollekt”. Vi er meget taknemmelige for den hjælp og omtanke, vi hvert år modtager fra indsamlinger i kirkerne.
Se anmodningen til alle præster.

Se regnskab for sidste års landsindsamling her

Læs mere om kirkens kollektdage her.