Med en provstiprofil ved hånden bliver det nemmere at overskue muligheder og udfordringer i provstiets sogne. Her findes en guldgrube af faktuel viden om befolkningen i provstiet som helhed og på sogneplan, så provstiudvalget er godt klædt på til at træffe beslutninger om f.eks. bevillinger og forandringer. 

 

Provstiprofil

Rapport på baggrund af den nyeste statistik fra Danmarks Statistik afspejlet i over 40 diagrammer, 9 kortvisninger på sogneplan og adskillige tabeller med tilhørende forklaringer:

  • Befolkningssammensætning (alder, herkomst, udvikling, børnetal)
  • Befolkningsfremskrivning
  • Mobilitet og pendling
  • Beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelse
  • Husstande (husstandstyper og husstandsindkomster)
  • Folkekirkemedlemsskab (status, udvikling, efter herkomst, i sogne)
  • Ind- og udmeldelser
  • Kirkelige handlinger samt dåbsprocent, konfirmandprocent mm

​Omfang: 83 sider + bilagsmateriale og interaktive kort til provstiets hjemmeside el. sociale medier

Bilagsmateriale:
Tillægsbilag: Befolkning & Folkekirke 2024, Børn & unge 2024, Bevægelser 2022 og Befolkningsfremskrivning 2024-2044 
Tabel 1-7:
 Provstiets totaltal 2004, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2020 (absolutte tal og procent) (befolkning & folkekirke, befolkningsbevægelser, børn & unge, husstande, arbejdsstillinger, højeste fuldførte uddannelse, erhverv & pendling)
Skema 1-7: Sognetabeller 2020/2024: befolkningssammensætning alder og herkomst, husstandstyper, indkomster, boligform, arbejdsstillinger, folkekirkemedlemsskab samt ind- og udmeldelser af folkekirken og kirkelige handlinger 2006-2023.
Se et eksempel på et fuldt skemasæt her.
Se et eksempel på talsæt her

Nøgletal 2020 for Danmark, stift, provstiet og sognene.

Priser: 
1-19 sogne  kr. 20.000 ekskl. moms
20 eller flere sogne  kr. 25.000 ekskl. moms


Forventet leveringstid: 2-3 måneder fra bestillingsdato.


Spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelse med aktivitetsanalyse blandt præster og menighedsråd med henblik på at afdække allerede eksisterende aktiviteters omfang og art, og klarlægning af ønsker til fremtidige aktiviteter og provsti/provst/provstiudvalgets rolle. Pris efter aftale.


Specialundersøgelser og analyser
Er der særlige ønsker til undersøgelser eller analyser, som ikke umiddelbart indfris af provstiprofilen, så kontakt Kirkefondet for en samtale om muligheder og priser.

Provstiudvalget i Aarhus Nordre Provsti har fået Kirkefondet til at udarbejde en provstiprofil samt rapport om børn og folkekirkemedlemsskab for alle sognene i provstiet. Provstiprofilen blev præsenteret af Kirkefondet på et fælles møde for alle provstiets sogne. Provstiudvalget ønskede at både provstiudvalget og sognene fik et fælles indblik i udviklingen ift. bl.a. befolkningssammensætning, befolkningsfremskrivning, mobilitet og pendling, beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, husstande, husstandsindkomster samt folkekirkemedlemsskab, og dermed danner en provstiprofil et grundlag for en individuel og fælles mulighed for at udvikle og sætte fokus i fremtiden. Provstiprofilen skal ligeledes være udgangspunkt for provstiudvalgets individuelle årlige møder med menighedsrådene om sognets fokusområder, økonomi og mulige udviklingsmuligheder. Kirkefondet præsenterede profilen på en overskuelig og inspirerende måde ved et fælles møde med sognene, og præsentationen blev krydret med forslag til fokusområder og tiltag ude i sognene. Forslag som blev modtaget positivt og med eftertænksomhed. Provstiudvalget vil konkret følge op på Kirkefondets forslag ved de individuelle samtaler i foråret 2024.

Esben Andersen, provst i Aarhus Nordre Provsti, oktober 2023

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk


Præsentation af provstiprofil

Få en grundig gennemgang af oplysningerne i provstiprofilen for provstiudvalget, til præstekonventet eller ved en provstidag for menighedsråd og ansatte.
Varighed 2 timer + pause.
Pris kr. 5.000 ekskl. moms og rejseudgifter.

Kirkefondet tilbyder også at afholde workshops for provstiet. Kontakt os for nærmere aftale.