Med en provstiprofil ved hånden bliver det nemmere at overskue muligheder og udfordringer i provstiets sogne. Her findes en guldgrube af faktuel viden om befolkningen i provstiet som helhed og på sogneplan, så provstiudvalget er godt klædt på at træffe beslutninger om f.eks. bevillinger og forandringer. 

Provstiprofil

Med en provstiprofil ved hånden får I en guldgrube af faktuel viden om befolkningen i provstiet som helhed og på sogneplan, så provstiudvalget er godt klædt på at træffe beslutninger om f.eks. bevillinger og forandringer. 

Provstiprofil
Rapport på baggrund af den nyeste statistik fra Danmarks Statistik afspejlet i over 40 diagrammer, 9 kortvisninger på sogneplan og adskillige tabeller med tilhørende forklaringer

  • Befolkningssammensætning (alder, herkomst, udvikling, børnetal)
  • Befolkningsfremskrivning
  • Mobilitet og pendling
  • Beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelse
  • Husstande (husstandstyper og husstandsindkomster)
  • Folkekirkemedlemsskab (status, udvikling, efter herkomst, i sogne)
  • Ind- og udmeldelser
  • Kirkelige handlinger samt dåbsprocent, konfirmandprocent mm

Omfang: 75 sider + bilagsmateriale og interaktive kort til provstiets hjemmeside el. sociale medier

Bilagsmateriale:
Tillægsbilag: Befolkning & Folkekirke 2023, Børn & unge 2023, Bevægelser 2022 og Befolkningsfremskrivning 2023-2043 
Tabel 1-7:
 Provstiets totaltal 2004, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2020 (absolutte tal og procent) (befolkning & folkekirke, befolkningsbevægelser, børn & unge, husstande, arbejdsstillinger, højeste fuldførte uddannelse, erhverv & pendling)
Skema 1-7: Sognetabeller 2020/2023: befolkningssammensætning alder og herkomst, husstandstyper, indkomster, boligform, arbejdsstillinger, folkekirkemedlemsskab samt ind- og udmeldelser af folkekirken og kirkelige handlinger 2006-2022.
Se et eksempel på et fuldt skemasæt her.

Se et eksempel på talsæt her

Nøgletal 2020 for Danmark, stift, provstiet og sognene.

Priser: 
1-19 sogne  kr. 15.000 ekskl. moms
20 eller flere sogne  kr. 20.000 ekskl. moms


Forventet leveringstid: 2-3 måneder fra bestillingsdato.

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse med aktivitetsanalyse blandt præster og menighedsråd med henblik på at afdække allerede eksisterende aktiviteters omfang og art, og klarlægning af ønsker til fremtidige aktiviteter og provsti/provst/provstiudvalgets rolle. Pris efter aftale.

Specialundersøgelser og analyser

Er der særlige ønsker til undersøgelser eller analyser, som ikke umiddelbart indfris af provstiprofilen, så kontakt Kirkefondet for en samtale om muligheder og priser.

Provstiprofilen for Aalborg Nordre provsti blev udarbejdet ud fra et ønske i provstiudvalget om at kvalificere provstiudvalgets drøftelser og prioriteringer. Efter at Kirkefondets konsulent havde gennemgået profilen og dens indsigter med os, blev det besluttet at bruge den som afsæt til et stormøde for provstiets præster og menighedsråd med henblik på at tale om visioner for provstiets fremtid, med særlig henblik på det kirkelige arbejde. Hovedindsigterne fra provstiprofilen blev fremlagt på stormødet, og dannede god baggrund for den efterfølgende workshop. Arbejdsformen gav alle mulighed for at komme til orde, og der kom mange ideer frem, som nu for en dels vedkommende bliver virkeliggjort i de enkelte sogne, og som også har dannet baggrund for provstiudvalgets og enkeltsognes omprioritering af økonomiske midler, bl.a. til lokalfinansierede præstestillinger.

Ole Rysgaard Madsen, provst i Aalborg Nordre provsti, januar 2020

Præsentation af provstiprofilen

Præsentation af provstiprofil

Få en grundig gennemgang af oplysningerne i provstiprofilen for provstiudvalget, til præstekonventet eller ved en provstidag for menighedsråd og ansatte.

Varighed 2 timer + pause. Pris kr. 5.000 + moms og rejseudgifter.

Kirkefondet tilbyder også at afholde workshops for provstiet. Kontakt os for nærmere aftale.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk