Provstiprofilen for Aalborg Nordre provsti blev udarbejdet ud fra et ønske i provstiudvalget om at kvalificere provstiudvalgets drøftelser og prioriteringer. Efter at Kirkefondets konsulent havde gennemgået profilen og dens indsigter med os, blev det besluttet at bruge den som afsæt til et stormøde for provstiets præster og menighedsråd med henblik på at tale om visioner for provstiets fremtid, med særlig henblik på det kirkelige arbejde. Hovedindsigterne fra provstiprofilen blev fremlagt på stormødet, og dannede god baggrund for den efterfølgende workshop. Arbejdsformen gav alle mulighed for at komme til orde, og der kom mange ideer frem, som nu for en dels vedkommende bliver virkeliggjort i de enkelte sogne, og som også har dannet baggrund for provstiudvalgets og enkeltsognes omprioritering af økonomiske midler, bl.a. til lokalfinansierede præstestillinger.

Ole Rysgaard Madsen, provst i Aalborg Nordre provsti, januar 2020