Babysalmesang, minikonfirmand eller diakonale indsatser? Hvad er der brug for i jeres sogn? I Kirkefondets befolkningsanalyser til sogne findes en guldgrube af faktuel viden om befolkningen i sognet, så I er godt klædt på at træffe beslutninger om f.eks. aktiviteter, forandringer og ressourcebehov.

Analyserne tager udgangspunkt i befolkningsstatistik pr.1.1.2024 og demografisk statistik pr. 1.1.2020 samt historiske tal leveret af Kirkeministeriet og Danmarks Statistik. Vi præsenterer tallene i diagrammer og tabeller med tilhørende forklaringer, og der medfølger et omfattende tabelmateriale. Analyserne er tænkt som en værktøjskasse til menighedsråd og ansatte, som kan være til gavn igen og igen.
Befolkningsanalyserne findes i to udgaver:

DEN LILLE: SOGNEPROFIL – Det hurtige overblik over sognet

DEN STORE: SOGNEANALYSE – Til dem, der vil have dybdegående viden om sognet

Du kan læse mere om de to analyser og se eksempler nedenfor


Sogneprofil

Rapport på baggrund af sognedemografiske tal afspejlet i 16 diagrammer med kort forklarende tekst, der giver et enkelt og klart billede af indbyggerne i sognet. Vi kigger på befolkningssammensætning (alder, herkomst, udvikling), mobilitet og pendling, beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, husstandstyper og -indkomster samt folkekirkemedlemskab.
Sogneprofilen er på ca. 24 sider + tabelmateriale.
Kr. 5.000,- ekskl. moms
For pastorater tillægges kr. 1.000 + moms pr. ekstra sogn, som indgår i sogneprofilen

Havde vi brug for en sogneundersøgelse? Vi var flere i menighedsrådet og blandt medarbejderne i Nørremarkskirken, der havde en klar fornemmelse af, at der bor mange af anden etnisk herkomst og en del ældre mennesker i sognet. Men der er også vokset en ny bebyggelse op, hvor vi præster ofte har dåbssamtaler, så det var på tide at få fakta om forstadsområdets befolkningssammensætning på bordet. Selvom tabeller, grafer og søjlediagrammer kan skabe klarhed, var vi flere, som var ved at tabe pusten over detaljegraden i det tilsendte materiale. Men vi fik hurtigt vejret igen den sene vintereftermiddag, hvor Sille Fusager besøgte os, for hun formåede at trække alt det væsentlige frem på en overskuelige måde, så vi fik justeret vores antagelser og stødte på ikke så få deciderede overraskelser. Men det bedste var, at Sille ikke nøjedes med at lægge sit grundige arbejde frem – hun engagerede os med det samme ved at sætte os til at pege på det, vi syntes var væsentligst i forhold til kigge ind fremtiden, hvad vi skulle fokusere på, og hvem vi måske kunne samarbejde med. Og med sin baggrund et helt andet sted end det folkekirkelige lod hun os ikke blive hængende i klicheerne – så det blev en aften, hvor vi i fællesskab bevægede os det helt rigtige sted hen i forhold til det videre arbejde.

Mads Djernes, sognepræst ved Nørremarkskirken


Sogneanalyse

Rapport på baggrund af sognedemografiske tal, kommunal befolkningsfremskrivning og den kirkelige aktivitetsstatistik for 2006-2023 afspejlet i 35 diagrammer og adskillige tabeller med grundig forklarende tekst, der giver en dybdegående analyse af indbyggerne i sognet. Hvert afsnit afsluttes med opsamling af de væsentligste pointer. Vi beskriver:

 • Aktuel befolkningssammensætning (Alder, herkomst)
 • Befolkningsudvikling
 • Befolkningsfremskrivning for kommunen 2024-2044
 • Husstandstyper og indkomster
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Uddannelsesniveau
 • Folkekirkemedlemskab
 • Ind- og udmeldelser af folkekirken
 • Dåb
 • Konfirmationer
 • Øvrige kirkelige handlinger
 • Nøgletal for stift, provsti og nabosogne


Sogneanalysen rummer også standardafsnit med tanker om det at være kirke og menighed i dag og giver inspiration til det kirkelige arbejde samt et vidensafsnit med henvisninger til relevant forskning på det kirkelige område.
Sogneanalysen er på ca.73 sider + inspirationsafsnit, vidensafsnit og tabelmateriale.
Kr. 13.000,- ekskl. moms
For pastorater tillægges kr. 1.000 + moms pr. ekstra sogn, som indgår i sogneanalysen


Lidt om talmaterialet

Kirkefondets befolkningsanalyser er udarbejdet på grundlag af de nyeste demografiske oplysninger om sogne og provstier fra Danmarks Statistik for indeværende år, sognedemografiske talsæt udarbejdet af Danmarks Statistik på foranledning af Kirkeministeriet for årene 2020, 2017, 2014, 2011, 2008 og 2004. Dette statistiske materiale giver det nyest mulige indblik i befolkningsudviklingen i Danmarks sogne og kaster et historisk blik 20 år tilbage.

Det omfattende talmateriale følger med som bilag til Kirkefondets analyser.

Til sogneanalyser indhentes der desuden data fra Danmarks Statistik vedrørende ind- og udmeldelser af folkekirken 2007-2023 og fra Kirkeministeriets registreringer af kirkelige handlinger for 2006-2023.

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk


Præsentation af tal
Få en grundig gennemgang af oplysningerne i analysen med god tid til dialog om tallenes betydning for kirken fx for menighedsråd og ansatte eller ved en sogneaften. 
Varighed 2 timer + pause.
Pris kr. 5.000 ekskl. moms og rejseudgifterWorkshop med tal
Få en grundig gennemgang af oplysningerne i analysen med god tid til dialog om tallenes betydning for kirken fx for menighedsråd og ansatte eller ved en sogneaften. Efterfølgende arbejder vi med at omsætte tallenes betydning til fremtidige fokuspunkter for det kirkelige arbejde i sognet og med idéudvikling på baggrund af fokuspunkterne. Varighed 4 timer + pauser.
Kr. 10.000,- ekskl. moms og rejseudgifterEn befolkningsanalyse er et godt grundlag for at arbejde med visioner, målsætning, udvikling og forandring. Se flere tilbud til menighedsrådets arbejde her.

Se flere anbefalinger her.