Babysalmesang, minikonfirmand eller diakonale indsatser? Hvad er der brug for i jeres sogn? I Kirkefondets befolkningsanalyser til sogne findes en guldgrube af faktuel viden om befolkningen i sognet, så I er godt klædt på at træffe beslutninger om f.eks. aktiviteter, forandringer og ressourcebehov.

Analyserne tager udgangspunkt i befolkningsstatistik pr.1.1.2021 samt demografisk statistik pr. 1.1.2020 leveret af Kirkeministeriet og Danmarks Statistik. Vi præsenterer tallene i diagrammer og tabeller med tilhørende forklaringer, og der medfølger et omfattende talmateriale. Analyserne er tænkt som en værktøjskasse til menighedsråd og ansatte, som kan være til gavn igen og igen.
Befolkningsanalyserne findes i to udgaver:

Sogneprofil

Rapport på baggrund af sognets sognedemografiske tal afspejlet i 17 diagrammer med forklarende tekst, der giver et enkelt og klart billede af de mennesker, der bor i sognet. Vi kigger på befolkningssammensætning (alder, herkomst, udvikling), mobilitet og pendling, beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, husstandstyper og -indkomster samt folkekirkemedlemskab i perioden 2000-2021.

Sogneprofilen er på ca. 24 sider + bilagsmateriale. Se et eksempel her

Pris kr. 5.000 ekskl. moms
For pastorater tillægges kr. 1.000 + moms pr. ekstra sogn, som indgår i sogneprofilen

Sogneanalyse

Rapport på baggrund af sognets sognedemografiske tal afspejlet i 35 diagrammer og adskillige tabeller med forklarende tekst, der giver en dybdegående analyse af indbyggerne i sognet. Hvert afsnit afsluttes med opsamling af de væsentligste pointer. Vi beskriver den aktuelle befolkningssammensætning, befolkningsudviklingen fra 2000-2021, befolkningsfremskrivning for kommunen 2021-2041, indbyggernes herkomst, husstandstyper og indkomstniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsesniveau. Dertil kommer særafsnit om folkekirkemedlemsskab, herunder blandt etniske danskere og i børnegruppen, samt på udviklingen i forholdet mellem fødte og døbte, og endelig ser vi på ind- og udmeldelser af folkekirken i sognet i perioden 2007-2020 og kirkelige handlinger i 2006-2020.
Sogneanalysen rummer også standardafsnit med tanker om det at være kirke og menighed i dag, og giver inspiration til det kirkelige arbejde. Der er et vidensafsnit, som samler forskningsresultater fra den seneste danske forskning på det folkekirkelige område med bidrag fra bl.a. Peter Lüchau, Marie Vejrup Nielsen og Kirsten Donskov Felter m.fl. Endelig medfølger en oversigt med nøgletal for stift, provsti og nabosogne, hvor vi peger på, hvilke sogne i nærområdet, der har mest tilfælles med jeres.

Sogneanalysen er på ca.73 sider + inspirationsafsnit, vidensafsnit og bilagsmateriale.
Se et eksempel her.

Pris kr. 13.000 ekskl. moms
For pastorater tillægges kr. 1.000 + moms pr. ekstra sogn, som indgår i sogneanalysen

Sille Fusager fra Kirkefondet gave os en blændende og overraskende indsigt i vort sogns befolkning og beskaffenhed. Vi fik i løbet af aftenen rigtig megen viden og inspiration til at tilpasse vore aktiviteter og tilbud til den 'virkelige' virkelighed og ikke bare til den vi troede vi var en del af. Sjældent har jeg hørt fra alle deltagere så stor en tak for at få så megen indsigt og idemateriale på så kort en tid. Alle sogne burde give sig selv den fællesoplevelse at kigge sognet og kirkens arbejde efter i sømmene og så leve erkendelsen ud i fremtidige tilpassede og mere målrettede tiltag.

Hanna Broadbridge, formand Sct. Clemens Kirke i Randers

Sogneprofilen har været et virkeligt godt redskab for os her i Møllevangskirken. Vi har brugt den dels til at belyse hvilke lokale behov, vi kunne være med til at imødekomme som kirke, og dels til at prioritere igangværende aktiviteter og nye tiltag. Helt konkret blev det klart for os, at 25 % af indbyggerne i sognet skiftes ud hvert år. Den viden betyder noget i forhold til den måde, vi f.eks. tænker kirkeblad og anden ekstern kommunikation. At vi skal blive ved at fortælle, hvem vi er. Vi blev også klar over, at der er en grund til, at vi ikke har stor tilslutning eller berøring med børn i skolealderen. Der bor ganske enkelt markant færre i den aldersgruppe end gennemsnitligt. Det har betydet en omprioritering af vores arbejde med børn, så vi i langt højere grad satser på førskolebørn. Det betyder også færre frustrationer, fordi vi nu har en forklaring, hvorfor det er sådan - og hvordan verden ser ud.

Hanne Jul Jakobsen, sognepræst ved Møllevangskirken i Århus

Præsentation af profil eller analyse

Få en grundig gennemgang af oplysningerne i sogneprofilen/sogneanalysen med rum til samtale om tallenes betydning for kirken fx for menighedsrådet eller ved en sogneaften. Varighed ca. 2 timer.

Pris kr. 4.000 ekskl. moms og rejseudgifter.

Præsentation og workshop

Få en grundig gennemgang af oplysningerne i befolkningsanalysen med oplæg til debat om tallenes betydning for kirken. Efterfølgende arbejder vi med at omsætte tallenes betydning til fremtidige fokuspunkter for det kirkelige arbejde i sognet og med idéudvikling på baggrund af fokuspunkterne. Varighed 4 timer.

Pris kr. 8.000 ekskl. moms og rejseudgifter

En befolkningsanalyse er et godt grundlag for at arbejde med visioner, målsætning, udvikling og forandring. Se flere tilbud til menighedsrådets arbejde her.

Havde vi brug for en sogneundersøgelse? Vi var flere i menighedsrådet og blandt medarbejderne i Nørremarkskirken, der havde en klar fornemmelse af, at der bor mange af anden etnisk herkomst og en del ældre mennesker i sognet. Men der er også vokset en ny bebyggelse op, hvor vi præster ofte har dåbssamtaler, så det var på tide at få fakta om forstadsområdets befolkningssammensætning på bordet. Selv om tabeller, grafer og søjlediagrammer kan skabe klarhed, var vi flere, som var ved at tabe pusten over detaljegraden i det tilsendte materiale. Men vi fik hurtigt vejret igen den sene vintereftermiddag, hvor Sille Fusager besøgte os, for hun formåede at trække alt det væsentlige frem fra sogneprofilen på en overskuelige måde, så vi fik justeret vores antagelser og stødte på ikke så få deciderede overraskelser. Men det bedste var, at Sille ikke nøjedes med at lægge sit grundige arbejde frem – hun engagerede os med det samme ved at sætte os til at pege på det, vi syntes var væsentligst i forhold til kigge ind fremtiden, hvad vi skulle fokusere på, og hvem vi måske kunne samarbejde med. Og med sin baggrund et helt andet sted end det folkekirkelige lod hun os ikke blive hængende i klicheerne – så det blev en aften, hvor vi i fællesskab bevægede os det helt rigtige sted hen i forhold til det videre arbejde.

Mads Djernes, sognepræst ved Nørremarkskirken, april 2020

Sognestatistik

Få en nyeste statistiske oplysninger om jeres sogn, provsti eller stift - eventuelt sammen med oplysninger fra tidligere år til sammenligning. Statistikken omfatter 7 tabeller om bl.a. befolkningssammensætning, folkekirkemedlemsskab, husstandstyper og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er muligt at købe talsæt fra  2000, 2004, 2008, 2011, 2014 og 2017. Materialet bygger på tal fra Kirkeministeriet og Danmarks Statistik.
Se et eksempel på et talsæt her.

Pris kr. 1.150,- ekskl. moms pr. talsæt. Ved flersognspastorater giver vi 10% pr. talsæt

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk