”Menighedsrådet i Davids Kirke på Østerbro i København fik udarbejdet en sogneanalyse i 2016 af Kirkefondet. Sille Fusager fremlagde analysen ved et møde og fik på en særdeles pædagogisk måde åbnet de tilstedeværende menighedsrådsmedlemmers øjne for noget meget væsentligt, nemlig at de aktiviteter, vi prioriterede i kirken, var de rigtige i forhold til beliggenhed og befolkningsgrundlag. Hidtil havde mange menighedsrådsmedlemmer slet ikke været bevidste herom og ment, at vi i stedet burde nå nye befolkningsgrupper med nye og andre aktiviteter. Endvidere fik Sille Fusager via analysen gjort os opmærksomme på, hvor mange mennesker, der dagligt pendler ind og ud af Davids sogn, og ikke mindst, hvor mange, der alligevel af den ene eller anden grund befinder sig i sognet i dagtimerne som studerende eller pensionister og dermed jævnligt passerer vores lille anonyme sidegadekirke. Dette førte til en diskussion om, hvordan man bedst kunne gøre opmærksom på aktiviteter i forhold til nærmiljøet: Inden en måned havde vi anskaffet store sandwichskilte til fortovet med jævnlig udskiftning af plakater for vore mange aktiviteter. Under Himmelske dage i maj hængte vi kæmpebannere med kirkens navn ned fra facaden og havde fællesmåltid for et par hundrede på den lille kirkeplads, hvor børnerytmikholdet dansede engledans som indledning til en diskussion om liv og død mellem en overrabbiner, en folkekirkepræst og en hospitalsimam, efterfulgt af indøvning af korsatser og natkirke. Statistikker for deltagelse i Davids Kirkes aktiviteter har gennem de sidste år vist en pæn fremgang. Om vores lokale PR-fremstød har ændret noget, ved vi endnu ikke, men at vi i det mindste nu er kendt i kvarteret er et faktum for menighedsrådet.”

Anne-Mette Gravgaard, sognepræst i Davids Kirke på Østerbro i København

Vi har i Hans Egedes Kirke fået foretaget og præsenteret en sogneprofil. På baggrund af sogneprofilen gennemførte Kirkefondets konsulent to temadage sammen med os. Vi har været meget glade for analysen, som har været en øjenåbner. Kirkefondets konsulent har ført os sikkert gennem en proces. hvor vi fik drøftet hvad de forskellige tal betyder, hvad vi vil og hvorfor vi vil det. Vi er endt op i en fælles vision for kirken. Kirkefondets konsulent har været en god samarbejdspartner, velforberedt og god til i dialog med os at ændre og tilpasse programmet undervejs.

Inge Kjær Andersen, menighedsrådsformand i Hans Egedes Kirke i Aalborg

For små tyve år siden fik Islev Sogn lavet en sogneanalyse, som kortlagde befolkningssammensætningen i sognet og blev et pejlemærke for arbejdet med tilbud til de forskellige grupper. I 2014 syntes menighedsrådet, at tiden var inde til en opfølger til den gamle analyse, så vi kunne se, om vi stadig var på rette spor, om der var ting, der trængte til eftersyn eller udskiftning og om der måske var ændringer i sognets indbyggerprofil, der gjorde nytænkning relevant. Vi modtog analysen i september 2014, og havde Sille Fusager fra Kirkefondet til at gennemgå de mange tal ved en aften med menighedsråd og ansatte. Det gav os et overblik over resultaterne og en første hånd til, hvordan vi kunne bruge analysen, og ikke mindst blod på tanden til at komme i gang selv. Herefter nedsatte menighedsrådet et udvalg, som stadig arbejder på at få al relevant information ud af analysen - og det er ganske meget! Vi har lært, at vores fornemmelse af sognet holdt langt hen ad vejen, men der var alligevel en del overraskelser omkring flytterate, uddannelse og indkomst og måske mest iøjnefaldende et udfordrende lavt dåbstal. Efter at have uddraget de rent talmæssige konklusioner, venter nu et stykke arbejde med at se menneskene bag tallene og sætte dem i relation til kirkens arbejde i sognet. En sogneanalyse er ikke noget, man lige kan gennemgå og tage ved lære af på en eftermiddag. Kirkefondet har udarbejdet en grundig analyse, men det er kun halvdelen af arbejdet. Den anden halvdel ligger hos os i sognet. Det er vores opgave at omsætte statistik til handling til gavn for sogneboerne og kirkelivet. Det er en opgave, der tager tid, men det er en tid, der er brugt godt.

Dorrit Mikkelsen, Sogneanalyseudvalget i Islev Kirke

I vinteren 2010-11 besluttede menighedsrådet i Fredens Sogn Odense, at tage fat på en strategiproces. Hvad skal vi, hvad vil vi, hvad er der brug for, hvordan skal der prioriteres for at nå flest muligt med evangeliet? Vi fandt hurtigt ud af, at inden vi kunne svare på de spørgsmål, måtte vi vide noget mere om, hvem det er, der bor i sognet. Selvfølgelig kendte mange i menighedsrådet deres sogn og sted, men det var alligevel overraskende at læse sogneanalysen fra Kirkefondet. For sådan een besluttede menighedsrådet at få lavet. Sogneanalysen viste sig meget hurtigt at være et fremragende værktøj i strategiprocessen, fordi den tegner sognet for os, så man får et næsten fysisk billede af det. Vi opdagede, hvor mange unge og enlige, der bor her. Vi glædede os over, at det stadigt er de fleste, der bliver kirkeligt begravet, når de dør. Vi blev bekræftede i vores fornemmelse af, at sognet er ved at skifte fra at være et sogn med mange ældre til at blive et sogn med mange børn og børnefamilier. Og meget mere. På den måde har vi fået et rigtigt godt grundlag for vores debatter og overvejelser og endelige beslutninger om de tiltag, vi vil sætte i værk i de kommende 5 år - og den overordnede retning, mission og vision vi har for vores arbejde i og ud fra kirken. Sogneanalysen blev ikke vores Bibel - trods alt. Men den er blevet læst og brugt, og bliver det stadigt, og har fået æselører og kaffepletter og er blevet fyldt med post-its. Det er en rapport og analyse, vi nødigt ville undvære.

Tine Lindhardt, biskop, tidl. sognepræst ved Fredens Sogn i Odense