- om dåb og medlemskab


Rapport om dåb, børn og folkekirkemedlemmer for dit sogn
Rapporten giver bl.a. et indblik i sognets dåbstal, fødsler og indmeldelser af småbørn i perioden 2007-2018. Dertil kommer en gennemgang af udviklingen i antal og folkekirkemedlemsskab blandt sognets 0-4 årige indbyggere i perioden fra 2004 og frem til i dag, herunder også et kig på deres herkomst – dansk, indvandrer, efterkommer (for enkelte sogne kan disse oplysninger ikke skaffes). De mange tal præsenteres let overskueligt i rapporten via diagrammer, tabeller m.m. 
Pris for rapporten for et sogn 
Kr. 3.000 ekskl. moms
 

Workshop og rapport: "Dåbseftersyn"
Formålet med workshoppen er med afsæt i rapporten om dåb, børn og folkekirkemedlemsprocent blandt småbørn i jeres sogn at få en drøftelse lokalt af, hvordan det står til med dåb i jeres sogn, og derefter ud fra jeres lokale behov og ønsker at give jer ideer og konkrete værktøjer til at sætte fokus på dåben. Konkret kan programmet for en workshop på 3-4 timer bestå af:
• Gennemgang og drøftelse af rapporten om dåb, børn og folkekirkemedlemmer i jeres sogn (læs mere om rapporten nedenfor)
• Kort oplæg om ”dåben under forandring”
• Drøftelse – herunder en gennemgang af, hvordan I hos jer griber hele forløbet omkring dåb an. Er der om¬råder, der kunne have brug for opmærksomhed enten i form af en opdatering eller i form af en hel ny gennemtænkning? Er det information om dåben til forældrene eller til udøbte voksne, der ønsker afklaring om, hvad dåb er? Er det en drøftelse af selve dåbshandlingen? Er det opfølgning på dåben og hjælp til, at forældre og faddere kan minde barnet om dets dåb? Osv.
• Præsentation af ideer og værktøjer, som kan bruges til at sætte fokus på dåben lokalt
• Opsamling – hvad gør I så i jeres sogn? 
Samlet pris for rapport og workshop á 3-4 timers varighed 
Kr. 10.000 ekskl. moms 

”Dåbseftersynet” – inkl. rapport og workshop – tilbydes også på provstiplan. Det kan f. eks. være for provstiudvalget, ved et møde for alle provstiets menighedsråd eller ved et præstekonvent. Kontakt Kirkefondet for at høre nærmere vedr. pris m.m. 
 

Foredrag: Dåben under forandring
Foredraget vil tage udgangspunkt i den statistik, som på forskellig vis belyser forandringer f.eks. mht. antallet af barnedøbte. Men det vil også komme rundt om andre ”forandringer”, der er på spil for tiden: 
• En stor del af dåbene er flyttet hen til lørdage – og måske også andre dage i ugens løb?
• Udviklingen med konfirmanddåb og drop in-dåb viser, at dåben for danskerne let kan finde sted på forskellige tidspunkter i livet. 
• Der er lokalt sket mange små justeringer i liturgi omkring dåbshandlingen, og biskopperne har nedsat arbejdsgruppe om dette særlige forhold. 
• Og endelig er der en ivrig debat om behov for justeringer i dåbsteologien eller ej.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk 

 

Priseksempler

Foredrag 
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale 
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop 
Varighed: ca. 3½ time 
Kr. 10.000,- ekskl. moms og rejseudgifter


Mere viden om dåb og medlemskab​​​​​​​