VINDEREN ER FUNDET !

VINDEREN ER: TOLVKANTEN!

Vinderen af Tiny Church arkitektkonkurrencen er fundet, og dermed får Danmark sin første såkaldte ’Tiny Church’. Det blev Julius Nielsen OFFICE, der løb med førstepladsen.

”Med et meget klart koncept og en relativt simpel formgivning fremstår ’Tolvkanten’ som et meget overbevisende forslag til Nordhavnens nye Tiny Church. Med en søjlegang og en overdækket veranda møder bygningen omgivelserne med en åben og generøs invitation.,” skriver bedømmelseskomiteen i begrundelsen.

Komiteen har stået overfor et væld af idérigdom og kreativitet, der har udmøntet sig i mange forskellige måde at løse den stillede opgave på, og konstaterer, at der er lagt et meget stort stykke arbejde i at opfylde de ønsker og rammer, der var sat op for konkurrencen.

Komiteen udtrykker særlig begejstring for, at konstruktionen meget aktivt bliver en del af byrummet:

”Bænken på verandaen inviterer til uformelle, naturlige ophold i denne nye fortolkning af våbenhuset på kirkerummets og bygningens yderside. Bygningen møder tydeligt sine omgivelser i øjenhøjde. I dette hus er alle velkomne,” lyder det videre i begrundelsen.

Tre forslag blev præmieret – en vinder og to 2. pladser, der var særligt inpspirerende, der gik til henholdsvis arkitekterne Laurids Bager og Philip Lütken og Cubo Arkitekter ved Rune Riis. Desuden har bedømmelseskomiteen givet en rosende omtale af yderligere 5 forslag, der på den ene eller anden måde markerer sig med et særligt udtryk, en speciel idé eller en overraskende detalje. Og her har vinderen været et skridt foran de andre på ét punkt, lyder det i begrundelsen: ”Forslaget balancerer meget fint mellem det hverdagsagtige verdslige og ydmyge og det ophøjede sakrale og værdige. Den formår faktisk på en gang både at være monumental og skrøbelig. På én gang ”tiny” og ”large”, som forslagsstilleren selv beskriver det.”

Se vinderne og de øvrige foreslag her: https://issuu.com/kirkefondetdk/docs/receipt_bi_617752902

Alle forslag til konkurrencen kan ses i Hans Egedes Kirke mandag til torsdag kl. 10-13 til den 21. marts.
 

Tiny Church i Nordhavn

26. januar 2023:
Der er til arkitektkonkurrencen for Tiny Church til Nordhavn indleveret 105 forslag, som nu vil blive behandlet af bedømmelseskomiteen. 

Resultatet af komiteens arbejde vil blive præsenteret og kåring af vinder(e) vil finde sted tirsdag 7. marts 2023 kl 14-16 – i Hans Egedes Kirke, Vardegade 14, København (endelig besked gives senere). Ved denne lejlighed vil det også være muligt at se alle de indkomne forslag.

Da der har været mange spørgsmål til arkitektkonkurrencen og til udformning af, indhold i og aflevering af forslagene, vil vi her gøre opmærksom på, at ingen forslag diskvalificeres på baggrund af mindre afvigelser fra konkurrenceprogrammet eller de efterfølgende svar på spørgsmålene, ligesom ingen på forhånd diskvalificeres pga. usikkerhed mht. den givne dokumentation for, at de arkitekter/arkitektfirmaer, der indsender forslag, efterfølgende skal kunne løse opgaven som bygherrerådgiver, formulere detailprojekt og stå for myndighedskontakt, økonomistyring, tilsyn mm.

Bedømmelseskomiteen vil i sin vurdering af de indkomne forslag holde fast i de overordnede og i øvrigt velbeskrevne hensigter i konkurrenceprogrammet som grundlag for bedømmelsen, idet det er blevet påpeget, at der i konkurrenceprogrammet og i de efterfølgende spørgsmål/svar har været upræcise formuleringer.  

Da arkitekt Jens Bertelsen desværre er blevet forhindret i at medvirke som fagdommer i bedømmelseskomiteen ved arkitektkonkurrencen for en Tiny Church i Nordhavn, er arkitekt Nicolai Richter-Friis i stedet indtrådt som fagdommer i bedømmelseskomiteen.

25. januar 2023:

Der er indkommet i alt 105 forslag til arkitektkonkurrencen, der nu skal bedømmes af bedømmelseskomiteen. Vinderforslaget præsenteres 7. marts kl. 14 2023

17. november 2022:

Hans Egedes Sogn, Holmens-Østerbro Provsti og Kirkefondet inviterer hermed til arkitektkonkurrence om at tegne en ”Tiny Church” til Nordhavn i København.

I to år er der blevet arbejdet intenst på at realisere visionen om en ny kirke i Nordhavn. Samarbejdet mellem Hans Egedes Kirke og Kirkefondet er nu så langt, at vi kan offentliggøre en arkitektkonkurrence om at bygge en ”TINY CHURCH” - en lille kirke i Nordhavn.

Projektet er planlagt i samarbejde med By & Havn, og kirken kommer til at ligge ude i den gamle fiskerihavn på hjørnet af Østersøvej og Vesterhavsvej - et centralt sted for alle, der bruger området i dag og de, der kommer dertil i fremtiden.

Projektet er finansieret af Holmens og Østerbro provsti med 3 millioner kr. og med 500.000 kr. fra Hans Egedes Sogn.

Konkurrencen er åben

Læs mere her:
Arkitektkonkurrencen
Bilag 1a
Bilag 1b
Bilag 2
Bilag 3 

Hvis du vil vil mere om konkurrencen, så se evt. spørgsmål og svar her.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk 


Artikel fra Berlingske Tidende om Tiny Church

Læs artiklen om Tiny Church

 

 Der er til arkitektkonkurrencen for Tiny Church til Nordhavn indleveret 105 forslag, som nu vil blive behandlet af bedømmelseskomiteen.