»Kirken i dag« er Kirkefondets magasin, der 4 gange om året bringer aktuelle kirkelige temaer op til debat og inspiration.

»Kirken i dag« henvender sig til menighedsrådsmedlemmer, præster, sognemedhjælpere og andre kirkeligt ansatte og interesserede.
Artiklerne skrives af erfarne fagfolk indenfor området og af aktive folk indenfor kirken. Temanumrene planlægges af en temagruppe, der kommer med ideer til indholdet.

Temaerne i 2021 er:
Folkekirken anno 2021 (udk. marts)
Den digitale kirke (udk. juni)
Folkekirkens struktur (udk. september)
Alternative kirkerum inde og ude (udk. december)

»Kirken i dag« er et abonnementsblad. Det bliver dog sendt gratis ud til Kirkefondets bestyrelse, repræsentantskab og udvalgsmedlemmer samt til Kirkefondets bidragydere og et udvalg af de kirkelige organisationer. 

Abonnement for »Kirken i dag« for 2021 koster kr. 275,- inkl. forsendelse. 
Abonnementet løber pr. kalenderår, indtil det opsiges.
Enkeltnumre - kr. 75,- (skriv det ønskede nummer i en kommentar ved bestillingen)
Ved bestilling til hele menighedsrådet giver vi 10% rabat. 

»Kirken i dag« er udkommet siden 2002 og har beskæftiget sig med mange spændende temaer. Det er stadig muligt at købe tidligere numre af »Kirken i dag«. Klik her for at se en oversigt over temanumrene. Du kan også se en indholdsfortegnelse over artiklerne i de enkelte temanumre. 


Sagt om "Kirken i dag"

Sognepræst Jørgen Kjærgaard, Agger og Vestervig sogne sendte følgende i forbindelse med temanummeret om musik i kirken: 

»Af de alt for mange kirkelige nyhedsbreve og blade, der årligt ankommer i brevsprækken er Kirken i Dag blandt de absolut mest læseværdige. Det er en generel kvalitet ved bladet, som jeg ofte har haft lyst til at komplimentere jer for!
Nr. 4 - Temanummeret om kirkemusikken - som har min særlige interesse - blev så anledningen. Det skal I have en særlig tak for at have fundet på og fundet frem til indholdet i. Det er et inspirerende, visionært og spændende læsestof der her præsenteres - som vanligt i en grafisk indbydende form.
Jeg har endnu blot strejflæst det - men det er, som i øvrigt flere nr. af bladet - lagt hen til nærmere og gentagen fordybelse. Kort sagt: Tak for det...«