»Kirken i dag« er Kirkefondets magasin, der 4 gange om året bringer aktuelle kirkelige temaer op til debat og inspiration.
»Kirken i dag« henvender sig til menighedsrådsmedlemmer, præster, sognemedhjælpere og andre kirkeligt ansatte og interesserede.
Artiklerne skrives af erfarne fagfolk indenfor området og af aktive folk indenfor kirken. 

»Kirken i dag« er et abonnementsblad. Det bliver dog sendt gratis ud til Kirkefondets bestyrelse, repræsentantskab og udvalgsmedlemmer samt til Kirkefondets bidragydere og et udvalg af de kirkelige organisationer. 

Abonnement for »Kirken i dag« for 2024 koster kr. 275,- inkl. forsendelse. 
Abonnementet løber pr. kalenderår, indtil det opsiges.
Enkeltnumre - kr. 75,- (skriv det ønskede nummer i en kommentar ved bestillingen)
Ved bestilling til hele menighedsrådet giver vi 10% rabat. 

»Kirken i dag« er udkommet siden 2002 og har beskæftiget sig med mange spændende temaer. Det er stadig muligt at købe tidligere numre af »Kirken i dag«. Klik her for at se en oversigt over temanumrene. Du kan også se en indholdsfortegnelse over artiklerne i de enkelte temanumre. 


Sagt om "Kirken i dag"

Sognepræst Jørgen Demant, Kgs Lyngby siger følgende om "Kirken i dag":

”Magasinet ”Kirken i dag” er relevant, vedkommende og perspektiverende i sammenstillingen mellem praksis og refleksion. Det sætter tankerne i gang. Tak for det!”

Sognepræst Jørgen Kjærgaard, Agger og Vestervig sogne sendte følgende i forbindelse med temanummeret om musik i kirken: 

»Af de alt for mange kirkelige nyhedsbreve og blade, der årligt ankommer i brevsprækken er Kirken i Dag blandt de absolut mest læseværdige. Det er en generel kvalitet ved bladet, som jeg ofte har haft lyst til at komplimentere jer for!
Nr. 4 - Temanummeret om kirkemusikken - som har min særlige interesse - blev så anledningen. Det skal I have en særlig tak for at have fundet på og fundet frem til indholdet i. Det er et inspirerende, visionært og spændende læsestof der her præsenteres - som vanligt i en grafisk indbydende form.
Jeg har endnu blot strejflæst det - men det er, som i øvrigt flere nr. af bladet - lagt hen til nærmere og gentagen fordybelse. Kort sagt: Tak for det...«
 

Temanumrene planlægges af forskellige temagrupper, der kommer med ideer til indholdet.

Temaerne i 2024 er:
- Menighedsrådsvalget 2024 (udk. marts)
- Lukning og bevaring af kirker? (udk. juni)
- Samtaler om tro (udk. september)
- Migranter i folkekirken (udk. december)

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Kirken i dag, så kontakt

Charlotte Lydholm

Kommunikationskonsulent

Tlf. 33 73 00 33 (kontoret)
Mobil tlf. 25 46 88 14
E-mail: cl@kirkefondet.dk