Unges forhold til folkekirken kan variere betydeligt. Nogle unge er aktive kirkegængere og deltager i forskellige religiøse aktiviteter, mens andre unge kan have et mere løst forhold til kirken eller slet ikke være tilknyttet. Der er mange faktorer, der kan påvirke unges forhold til folkekirken, herunder deres personlige tro, opvækst, kulturelle baggrund og samfundsmæssige tendenser.

En landsdækkende undersøgelse fra 2022 viste at mange unge har fordomme om kirken, og selvom mange unge ofte tænker på livets store spørgsmål, så er det meget få, der ser kirken som et relevant sted at komme med disse spørgsmål og tanker. Mange unge er åbne for at tale om spiritualitet, men føler ikke deres tro bliver rummet i folkekirken.

Så hvordan skaber vi de rammer? De rammer, hvor unge engagerer sig i vores kirkelige liv? Hvor de tager ejerskab på kirken? Hvor de udfordrer livets målestok og sætter deres tro i spil?

Før vi når så langt, bliver vi nødt til at vide mere om unge. Hvem er unge anno 2023? Hvad er forskellen på konfirmander, gymnasieelever og universitetsstuderende? Hvilke fællesskaber indgår de i? Hvorfor er der så mange der mistrives? Og hvorfor føler de sig ensomme?

Før vi kaster os ud i arrangementer og aktiviteter, må I undersøge, hvem de unge er i netop jeres sogn/by. Hvad er deres forhold til kirken, og hvad kunne de tænke sig at bruge kirken til? Hvad er jeres nuværende erfaringer med ungdomsarbejde? Og hvad ønsker I for fremtiden?

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk

En undersøgelse af aktivitetsudvikling med unge. Hvordan skaber man ejerskab og engagement sammen med de nye generationer?

Ung&Grøn


Samtalekort, som kan bruges ved mange forskellige anledninger. Som mødeåbner, rundt om bålet eller som en del af en samtalesalon.

"Det kan du tro vi taler om"