Der er et stigende behov for og ønske om at arbejde målrettet med at involvere og lede frivillige både i folkekirke og i samfundet. Behovet for at arbejde mere målrettet med involveringen af frivillige kommer i nogle tilfælde af et ønske om at foretage et generationsskifte blandt de frivillige i kirken. Måske er der behov for at sætte fokus på, at der er andre former for frivillighed end kassererrollen og ansvaret for bygningernes vedligeholdelse, hvis der skal opbygges et yngre frivilligmiljø. F.eks.  hvis man skal rekruttere dem som menighedsrådsmedlemmer på længere sigt.

Den episodiske frivillighed bliver mere og mere udbredt i Danmark. Det er blevet sværere at få fat på frivillige, og de bliver i kortere tid, så hvad gør vi? Hvordan organiserer vi os? Hvordan skaber vi mening og fællesskab? Hvordan udvikler vi aktiviteter? Og hvad er succeskriterierne, når vi arbejder med episodisk frivillighed. En bevidst og gennemtænkt tilgang til organiseringen af frivillige kan hjælpe til at udvikle nye måder at engagere og rekruttere nye frivillige på.

Kirkefondet har stor erfaring med frivillighed, og derfor tilbyder vi både foredrag, workshops og temadage omkring inddragelse og ledelse af frivillige, medejerskab i menigheden og udvikling af en frivillighedskultur i kirken.   


Læs uddrag fra magasinet "Kirken i dag" Nr. 1/2023 - Tema: Frivillighed i folkekirken. 

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk


Foredrag og workshops om frivillighed

Læs mere​​​​​​​

Se oversigten over temanummeret om frivillighed fra magasinet Kirken i dag nr. 1/2023. 

Læs mere

10 gode råd til involvering af frivillige i kirken

Se de 10 gode råd

Få mere viden om frivillighed