- om frivillighed


Workshop: Rekruttering af frivillige
Hvor og hvordan skal vi finde nye frivillige til kirkens arbejde? Hvad skal der til for, at mennesker gerne vil engagere sig aktivt i kirken i dag? Og hvilke opgaver kan man invitere dem ind i? Hvilke kompetencer er der brug for blandt de frivillige?
Det er nogle af de spørgsmål, der arbejdes med i workshoppen. Der gives korte oplæg om f.eks. nutidens frivillige og om lægfolkets inddragelse i kirkens liv som en væsentlig del af det at være kirke. Gennem drøftelse i grupper og i plenum får I redskaber til lokalt at arbejde med, hvordan I inddrager frivillige i kirkens aktiviteter – bl.a. ud fra principperne om direkte og indirekte rekruttering. Workshoppen kan også bestilles med et særligt fokus på rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer.


Workshop eller foredrag: Fast og episodisk frivillighed anno 2024
Den episodiske frivillighed bliver mere og mere udbredt i Danmark. Det er blevet sværere at få fat på frivillige, og de bliver i kortere tid, så hvad gør vi? Hvordan organiserer vi os? Hvordan skaber vi mening og fællesskab? Hvordan udvikler vi aktiviteter? Og hvad er succeskriterierne, når vi arbejder med episodisk frivillighed
 • Samtale: Vi tager afsæt i jeres egne erfaringer som kirke og enkeltpersoner
 • Oplæg: Hvad er det særlige ved at engagere mennesker i en kirke, og hvilke tendenser i tiden er
   det relevant at tage højde for?
 • Oplæg med konkrete redskaber i forhold til et eller flere af disse områder:
   - Organiseringen af frivillige i jeres kirke
   - Ledelse og motivation i hverdagen
   - At tilknytte og inddrage nye frivillige
   - Praksisværdier – hvad skal kendetegne jeres fællesskab og arbejde?
Hvis I vælger en workshop, arbejder I med jeres kirke ift. det pågældende tema.


Temadag: Frivillighedskultur i jeres kirke?
Oplæggene på denne temadag vil sætte fokus på, hvordan I kan fremme et sundt miljø af deltagelse og medejerskab, hvor der er plads til forskellige niveauer af engagement. I får redskaber til at fremme en kultur, hvor folk oplever, at det er muligt at sætte nye skibe i søen, og hvor aktiviteterne samtidig forankres i fælles værdier. Nogle af de temaer, vi kan vælge at komme omkring, er meningsskabelse, fællesskab, anerkendelse, forventningsafstemning, teamsamarbejde, praksisværdier, samspil mellem ansatte, menighedsråd og frivillige og det at undgå udbrændthed – afhængig af jeres mål med dagen. Temadagen vil bestå i en kombination af oplæg, gruppesamtaler og arbejdsproces.


Foredrag: Hvordan inddrager vi frivillige?
Hvad skal der til, for at mennesker gerne vil engagere sig aktivt i kirken i dag? Og hvilke opgaver kan man invitere dem ind i? Det at inddrage nye personer kan opleves som et stort skridt, hvis man ikke er så mange aktive i forvejen. Få inspiration til at begynde i det små.
Vi ser på, hvordan menighedens engagement kan ses som helt grundlæggende for det at være kirke, og hvilken betydning det har for måden at inddrage mennesker på i dag. Det krydres med eksempler fra kirker, hvor man har opfundet enkle måder at inddrage de første frivillige på og har fået mod på mere.


Foredrag: De levende stene
Menigheden, lægfolket, de frivillige – vi har flere måder at omtale dem, der ikke er præster på. Men hvad dækker de enkelte begreber egentligt over, og er det lige meget, om vi siger det ene eller det andet? Eller er der faktisk nogle forskelle, som det kan være godt at have styr på? I dette foredrag kigger vi nærmere på de uundværlige levende stene. Dem, der tager sliddet med arbejdet i menighedsrådene og dem, der fylder kirkebænkene. Dem, der kommer forbi lejlighedsvis og dem, der løfter med hver gang, der sker noget. Hvilken rolle og betydning har de for vores kirke? Har det altid været sådan? Og hvordan vil det mon se ud i fremtiden?


Foredrag: Ledelse af frivillige i kirken
Hvordan kan man organisere sig som kirke, så mennesker med alverdens forskellige kompetencer og baggrunde får lyst til at være en del af menighedens arbejde? Foredraget handler om, hvordan menighedens engagement kan ses som helt grundlæggende for det at være kirke, og hvad det kalder på i måden at inddrage mennesker på i dag. Vi ser samtidig på tendenser i tiden, som er relevante at tage højde for, når det kommer til inddragelse og frivillighed. I oplægget får I praktiske og visionære input til kirkens arbejde og praktiske eksempler på inddragelse og ledelse af frivillige i kirken.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk 


Priseksempler:

Foredrag
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale 
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop - varighed: ca. 3½ time 
Kr. 10.000,- ekskl. moms og rejseudgifter 

Temadag - varighed: ca. 7 timer med foredrag og workshop
Kr. 16.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Det var en inspirerende og lærerig formiddag under Henrik Bundgaard Nielsens vinger. Det var min vurdering, at samtalen gik godt rundt ved bordene. Nu må vi se, hvordan det går med rekruttering af frivillige og menighedsrådsmedlemmer i årets løb.

Peter Jessen, provst i Frederikshavn Provsti efter workshop om frivillighed i folkekirken og rekruttering til menighedsrådet