Vi kan ikke lade være med at kommunikere...

Om det er en prædiken, en plakat, et nyhedsbrev, en lukket kirkedør eller kirketjeneren, der byder velkommen i døren, så kommunikerer vi som kirke konstant og hele tiden. Kommunikation kan hjælpe og understøtte med at udbrede kendskabet til kirkens kerneopgaver ift. bestemte målgrupper, men kan også være løftestangen for at snakke om sognets vision, brug af ressourcer, prioritering af målgrupper og dermed arbejdet med at definere, hvordan I ønsker at fremtræde og være kirke på.

Danskere bruger rundt regnet 7 timer om dagen på medier (DRs medieforskning 2021). 9 ud af 10 ejer en smartphone og det er ikke kun de yngre generationer, der bruger sociale medier, det er blot et spørgsmål om, hvordan vi bruger medierne. Derfor er folkekirken begyndt at bruge mere tid og flere ressourcer på kommunikation. Stifterne har kommunikationsansatte, og flere kirke- og kulturmedarbejdere og kordegne har nu kommunikation som en del af deres stilling. Stort set alle kirker, sogne eller pastorater har en hjemmeside eller en facebookside, og mange er også på Instagram og har måske et online-nyhedsbrev, som udsendes jævnligt. Nogle laver plakater og flyers. Andre har store bannere på deres kirker med arrangementer og aktiviteter. Men hvad virker? Og hvordan skal I kommunikere i jeres sogn. 

Hvis du kommunikerer til alle, kommunikerer du til ingen
Når du begynder at arbejde med jeres kommunikation strategisk, kræver det, at du tager nogle beslutninger omkring målgrupper og prioriterer, hvem I gerne vil tale med, hvordan skal det se ud, hvilket sprog skal bruges, og hvilke platforme skal i være på? Nogle spørgsmål kan besvares af den, der har ansvaret for kommunikationen, men ofte kræver det også en større snak i menighedsrådet omkring prioriteringer og målgrupper.

Denne snak hjælper vi jer meget gerne med i Kirkefondet. Vi tilbyder både temadage med fokus på kommunikation, men også længere forløb hvor vi følger sognet tættere.

Har du spørgsmål så kontakt os endelig eller find mere information her på hjemmesiden.

Vi kan ikke lade være med at kommunikere, så vi kan lige så godt arbejde bevidst med måden, vi gør det på, og dermed er arbejdet med strategisk kommunikation på en eller anden måde allerede startet.

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk


Workshop eller temadag om kommunikation?

Læs mere


Læs mere i "Kirken i dag" nr. 2/2021, hvor der er spændende artikler og inspiration om den digitale kirke 

Download temanummeret gratis her

10 gode råd om kommunikation

Se de 10 gode råd her