Når sognet forandres...


Når sognegrænserne forandres, sker det på en måde, hvor sognekirken slet ikke kan undgå at vide det.

Men når sognet forandres inden for sognegrænsen, er det ikke altid at kirken er bevidst om det. Det kan skyldes at der er tale om en glidende udvikling, som knap er målbar fra år til år. Det kan f.eks. være et børnekvarter forvandles til et sølvbryllupskvarter eller omvendt. Eller når de store lejligheder tømmes for beboeren, så der kun sidder en enkelt i hver, eller når unge går sammen og køber dem. Eller ved at indbyggertallet langsomt falder, fordi der er flere der flytter fra sognet end til sognet.

Det kan også skyldes at der sker en udvikling, som sognet ikke lige tænker over. Måske vokser sognet ved at der bliver bygget nye boliger. Det kan være på marker, der bliver til by. Tidligere industriområder, der bliver til boliger. Eller måske ligefrem nyt land, der opstår på nye øer eller halvøer i havnen.

Uanset om sogne vokser eller om det blot forandres, så kan det være til stor hjælp – og til meget forklaring – at sognet hele tiden holder sig orienteret om hvad der sker. Ikke blot på omtaleniveau, men på faktisk tal. Men det kan være til mindst lige så meget hjælp, hele tiden af være i direkte dialog med ”de nye”. For de er aldrig identiske med dem, der boede der tidligere. De mange års gode relationer går desværre ikke i arv fra de tidligere beboere til de nye. Kirkefondet har igennem en årrække arbejdet sammen med sogne, der stod i forskellige situation, der dog havde det tilfældes, at sognet ændrede ret meget karakter. Vi har igennem disse samarbejder lært, hvor meget godt der er at hente når kirken går ud blandt de nye for at få syn for sagen: Hvem er de, dem der flytter til? Hvad har de med at drømme og forhåbninger? Hvordan kan vi være relevant for dem som kirke.   

Vil du vide mere eller sende en bestilling,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk 

"Kirken i dag" nr. 3/2022 med inspiration og viden om, hvordan man kan være kirke for de nye

Download hele temanummeret her

10 gode spørgsmål, når I vil lytte til lokalsamfundet

10 gode spørgsmål