Siden biskopperne i 2016 satte fokus på liturgien i folkekirken er der blevet debatteret og arbejdet med gudstjeneste og liturgi i mange sammenhænge – også lokalt. Kirkefondet vil gerne være med til at understøtte dette fokus på gudstjeneste og liturgi – også i de enkelte sogne.

Med afsæt i den fælles autoriserede liturgi for højmessen vil der lokalt være større eller mindre forskelle. Det er væsentligt, at den enkelte menighed finder den højmesseliturgi og de andre gudstjenesteformer, som passer netop til det sted, den tid og det folk, som deltager i gudstjenesterne. Den liturgiske udvikling – også i det enkelte sogn – bør ske i kontinuitet med fortiden og i dialog med nutiden. Og det er et vigtigt arbejde, for hvordan vi end udformer vores gudstjeneste, så er det med til at udtrykke noget af det centrale for os som evangelisk-luthersk kirke.

For at støtte det arbejde med gudstjeneste og liturgi tilbyder Kirkefondet foredrag, workshops, viden, materialer m.m. til de sogne, provstier mv., som ønsker at sætte fokus på gudstjeneste og liturgi.


Links

Kirkefondet har udgivet forskellige bøger, sangbøger og cd'er m.m. til inspiration til fornyelse af gudstjenesten:

"Himlen og jorden må feste" - 70 sange og salmer fra hele verden. Red. Peter og Betty Arendt 
"Himlen og jorden må feste" - cd med 20 sange og salmer fra hele verden - Betty og Peter Arendt med band 
"Syng lovsang hele jorden" - Sanghæfte med 122 sange fra Taizé
"Syng lovsang hele jorden" - cd med 17 sange fra Taizé 
"Salmer fra broen" - Nodebog med 12 salmer af Janne Mark
"Må din vej gå dig i møde" - cd med 15 sange fra bl.a. Iona - Vindens Vej
"Gudstjeneste fra kanten" - bog med liturgiske fra Iona og WGRG
"Nøgle til gudstjenesten" - folder om folkekirkens gudstjeneste

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk


Workshops og foredrag om gudstjeneste og liturgi

Læs mere

Læs mere i "Kirken i dag" nr. 2/2020, hvor der er spændende artikler og inspiration om gudstjeneste og liturgi 

Download temanummeret gratis her

10 gode råd til gudstjenester

Følg folkekirkens liturgiarbejde