af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Nu bliver det alvor – efter et langt tilløb. Kirkeministeren har på biskoppernes anmodning nedsat en dåbs-kommission, som skal arbejde med dåbens teologi, ritual og praksis og i forlængelse heraf vurdere, om der er brug for ændringer i form af et nyt dåbsritual og vejledninger til flere nye dåbspraksisser. Kirkefondet hilser dette…

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Nu bliver det alvor – efter et langt tilløb. Kirkeministeren har på biskoppernes anmodning nedsat en dåbs-kommission, som skal arbejde med dåbens teologi, ritual og praksis og i forlængelse heraf vurdere, om der er brug for ændringer i form af et nyt dåbsritual og vejledninger til flere nye dåbspraksisser. Kirkefondet hilser dette…

Læs mere

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

I mere end 125 år er der rundt om i landets kirker blevet samlet ind til Kirkefondet på Store Bededag. For ved Kongelig Resolution af 26. april 1896 er der blevet givet tilladelse til, at der på Bededag i alle landets kirker foretages indsamling til ”Den kjøbenhavnske Kirkesags fremme”, som netop var fokus i Kirkefondets virke de første…

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

I mere end 125 år er der rundt om i landets kirker blevet samlet ind til Kirkefondet på Store Bededag. For ved Kongelig Resolution af 26. april 1896 er der blevet givet tilladelse til, at der på Bededag i alle landets kirker foretages indsamling til ”Den kjøbenhavnske Kirkesags fremme”, som netop var fokus i Kirkefondets virke de første…

Læs mere

I 2 uger i april måned var Kirkefondets udviklingskonsulent Berit Weigand Berg rejseleder for to forskellige grupper: Aarhus Søndre Provstis præster og Helsingør Stifts biskop, provster og nogle af stiftskontorets ansatte. Det er ikke første gang, Berit er afsted med præster, provster og andre kirkeligt ansatte for at besøge det hollandske kirkemiljø og især nye tiltag indenfor kirken, og her gør…

I 2 uger i april måned var Kirkefondets udviklingskonsulent Berit Weigand Berg rejseleder for to forskellige grupper: Aarhus Søndre Provstis præster og Helsingør Stifts biskop, provster og nogle af stiftskontorets ansatte. Det er ikke første gang, Berit er afsted med præster, provster og andre kirkeligt ansatte for at besøge det hollandske kirkemiljø og især nye tiltag indenfor kirken, og her gør…

Læs mere