Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens aktuelle kommentar

For godt en måned siden afholdt Kirkefondet en velbesøgt konference med temaet: ”Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar?” Heri ligger jo underforstået, at der er en forventning om, at folkekirken rent faktisk reagerer på de forandringer, som sker i samfundet og i det folk, som kirken skal være kirke for og sammen med. Konferencen sluttede da også med forskellige bud på, hvad der…

Læs mere

I forbindelse med Kirkefondets konference den 16. november 2019 med temaet ”Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar?” var Lars Kolind, iværksætter, bestyrelsesformand, adjungeret professor, inviteret til at give et oplæg med titlen: Forandring og innovation i folkekirken – en mulighed/en nødvendighed?

Han blev imidlertid forhindret i at deltage i konferencen, men havde i stedet…

I forbindelse med Kirkefondets konference den 16. november 2019 med temaet ”Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar?” var Lars Kolind, iværksætter, bestyrelsesformand, adjungeret professor, inviteret til at give et oplæg med titlen: Forandring og innovation i folkekirken – en mulighed/en nødvendighed?

Han blev imidlertid forhindret i at deltage i konferencen, men havde i stedet…

Læs mere

Er der dukket nye op i jeres kirke indenfor det seneste års tid? Hvis ja, er det så nogen, I har talt med? Ved I fx, hvad de hedder?

Det kan lyde som et meget banalt spørgsmål, men det er det faktisk ikke. I en stor del af den danske folkekirketradition falder vi ikke de nye om halsen. Tanken er ofte meget velment: De nye må gerne have lov til at komme ind ad døren og få frakken af – i overført…

Er der dukket nye op i jeres kirke indenfor det seneste års tid? Hvis ja, er det så nogen, I har talt med? Ved I fx, hvad de hedder?

Det kan lyde som et meget banalt spørgsmål, men det er det faktisk ikke. I en stor del af den danske folkekirketradition falder vi ikke de nye om halsen. Tanken er ofte meget velment: De nye må gerne have lov til at komme ind ad døren og få frakken af – i overført…

Læs mere

Lørdag 16. november 2019 kl. 10-16 afholder Kirkefondet konference med temaet: "Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar? Forandring – forankring – forsvar - forstening….??”

I de større byer er der markante demografiske udfordringer – hvordan reagerer kirken på det?
I nogle landområder sker der stor fraflytning, mens andre områder oplever at have mange ”turister” en stor del af…

Lørdag 16. november 2019 kl. 10-16 afholder Kirkefondet konference med temaet: "Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar? Forandring – forankring – forsvar - forstening….??”

I de større byer er der markante demografiske udfordringer – hvordan reagerer kirken på det?
I nogle landområder sker der stor fraflytning, mens andre områder oplever at have mange ”turister” en stor del af…

Læs mere

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste aktuelle kommentar

Er der vækkelse på vej i Danmark? I folkekirken – eller udenfor folkekirken? Og hvad betyder det egentlig at tale om vækkelse i dag i en kirkelig sammenhæng? På det kirkefaglige nyhedsmedie kirke.dk har der på det seneste været en mindre debat mellem redaktøren på kirke.dk, Kåre Gade, og sognepræst Jens Ole Christiansen, Fredens-Nazareth sogn, foranlediget af Kåre Gades kritiske analyse af den…

Læs mere

Læs generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsens seneste kommentar

Kort tid efter at biskoppernes liturgiske arbejdsgrupper havde offentliggjort deres rapporter var jeg til præsteindsættelse. En festlig gudstjeneste i en fyldt kirke. Mange fra sognet var mødt frem for at stå sammen om at byde velkommen til den nye præst. Men godt og vel halvvejs inde i gudstjenesten skiltes vandene. Under en tredjedel af de fremmødte gik til alters – resten blev siddende. Og en…

Læs mere