Konference om folkekirken i et samfund i forandring

Lørdag 16. november 2019 kl. 10-16 afholder Kirkefondet konference med temaet: "Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar? Forandring – forankring – forsvar - forstening….??”

I de større byer er der markante demografiske udfordringer – hvordan reagerer kirken på det?
I nogle landområder sker der stor fraflytning, mens andre områder oplever at have mange ”turister” en stor del af året – hvordan reagerer kirken på det?
Siden 1970 har der været to store kommunalreformer – har kirken foretaget en strukturtilpasning til det?
Drop-in dåb og drop–in vielser kan ses som symptom på de hastige forandringer og mange nye tiltag – men også på at vort samfund er præget af strømninger som individualisering, urbanisering, aftraditionalisering m.m. 

I løbet af dagen gives forskellige input, som skitserer forandringer i samfundet – og folkekirkens mulige reaktioner her på – og der gives plads til korte refleksioner/samtaler undervejs fra deltagerne om deres bud på folkekirkens svar/reaktioner på forandringerne.

Program:

Kl. 10: Velkomst ved Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet – derefter kort indledning med morgensang ved en af præsterne fra Sydhavn sogn.

Kl. 10.15: ”Hvilke forandringer i det danske samfund har eller vil få de største konsekvenser for folkekirken?” - oplæg ved historiker og debattør Uffe Østergaard, tidl. professor på CBS.

Kl. 11: ”De mentale forandringer i samfundet – med afsæt i resultaterne af European Values Survey 2017” ved lektor Peter B. Andersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Kl. 11.45: ”Hvordan kan man lede, udvikle, organisere i en kaotisk verden?” ved docent og forsker Nina Blom Andersen, Katastrofe- og risikomanageruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

Kl. 12.30: Frokost

Kl. 13.15: ”Relationel ledelse og samskabelse – er det folkekirkens svar på et samfund i forandring?” ved departementschef Christian Dons Christensen, Kirkeministeriet.

Kl. 14: ”En vision om en folkekirke med så vide rammer, at den kan rumme et lokalt kirkeliv i forandring og fornyelse” ved stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck, Ribe Stift.

Kl. 14.45: Kaffepause

Kl. 15: ”Forandring og fornyelse i Folkekirken. Hvorfor og hvordan?” ved Lars Kolind, iværksætter, bestyrelsesformand, adjungeret professor m.m.
Se video med Lars Kolinds oplæg her


Kl. 15.45: Kort opsamling ved Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Konferencen afholdes i Kirkefondets husbådskirke, som ligger i Sydhavn Sogn under navnet ”Kirkeskibet 2450” placeret ved Alfred Nobels Bro, Topstykket 20, 2450 København SV.

Der er kaffe/brød fra kl. 9.30. Programmet løber fra kl. 10-16 – undervejs serveres en let frokost. Fra kl. 16-17 er det muligt at deltage i Kirkefondets repræsentantskabsmøde. Ønsker du at deltage der, bedes dette anført ved tilmelding til konferencen.

Det koster kr. 300,- pr. person at deltage i konferencen. Faktura udsendes inden konferencens start.

Tilmelding senest onsdag d. 30. oktober til kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33.