Torsdag den 14. marts indbyder Kirkefondets udvalg i Aarhus Stift alle menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige til temamøde, hvor der  sættes fokus på det forestående menighedsrådsvalg og samtidig give deltagerne redskaber til lokalt at få skabt opmærksomhed om kirke, menighedsliv, og menighedsrådet. Se hele indbydelsen her

Torsdag den 14. marts indbyder Kirkefondets udvalg i Aarhus Stift alle menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige til temamøde, hvor der  sættes fokus på det forestående menighedsrådsvalg og samtidig give deltagerne redskaber til lokalt at få skabt opmærksomhed om kirke, menighedsliv, og menighedsrådet. Se hele indbydelsen her

Læs mere

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Der er nok at tage fat på, hvis folkekirken (forhåbentlig snart) for alvor – i ”samlet flok” - går ind i en drøftelse af behovet for strukturændringer mm. på alle niveauer i folkekirken. For det ”myldrer” jo med kommentarer, holdninger, ideer, ønsker til og frustrationer over de strukturelle forhold i folkekirken. Det drøftes i medierne,…

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Der er nok at tage fat på, hvis folkekirken (forhåbentlig snart) for alvor – i ”samlet flok” - går ind i en drøftelse af behovet for strukturændringer mm. på alle niveauer i folkekirken. For det ”myldrer” jo med kommentarer, holdninger, ideer, ønsker til og frustrationer over de strukturelle forhold i folkekirken. Det drøftes i medierne,…

Læs mere