...men vi følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger mod Corona-virus, så Kirkefondets medarbejdere arbejder fortrinsvis hjemmefra. Vi tager dog stadig telefoner, svarer på e-mails, udsender bestillinger m.m., men vores kontor på Frederiksberg er ikke åbent! Situationen har selvfølgelig betydet, at vi har måttet aflyse nogle arrangementer og udskyde udsendelsen af vejkirkebrochurer. Men vi…

...men vi følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger mod Corona-virus, så Kirkefondets medarbejdere arbejder fortrinsvis hjemmefra. Vi tager dog stadig telefoner, svarer på e-mails, udsender bestillinger m.m., men vores kontor på Frederiksberg er ikke åbent! Situationen har selvfølgelig betydet, at vi har måttet aflyse nogle arrangementer og udskyde udsendelsen af vejkirkebrochurer. Men vi…

Læs mere

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Folkekirkens biskopper har i samarbejde med Kirkeministeriet hurtigt taget initiativ til, at der opretholdes et nødberedskab i folkekirken, så dåb, vielser og begravelser/bisættelser i meget beskedent omfang kan finde sted. Ved siden af dette er der lokalt rundt om i landets sogne udvist stor opfindsomhed med, hvordan folkekirken fortsat…

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Folkekirkens biskopper har i samarbejde med Kirkeministeriet hurtigt taget initiativ til, at der opretholdes et nødberedskab i folkekirken, så dåb, vielser og begravelser/bisættelser i meget beskedent omfang kan finde sted. Ved siden af dette er der lokalt rundt om i landets sogne udvist stor opfindsomhed med, hvordan folkekirken fortsat…

Læs mere