Video med Lars Kolind fra konferencen "Et samfund i forandring - hvad bliver folkekirkens svar?"

I forbindelse med Kirkefondets konference den 16. november 2019 med temaet ”Et samfund i forandring – hvad bliver folkekirkens svar?” var Lars Kolind, iværksætter, bestyrelsesformand, adjungeret professor, inviteret til at give et oplæg med titlen: Forandring og innovation i folkekirken – en mulighed/en nødvendighed?

Han blev imidlertid forhindret i at deltage i konferencen, men havde i stedet lavet et lille videoindslag med essensen af hans holdning til innovation i folkekirken. Han mener bl.a. at ”vi har pligt til at bruge alle midler – alle evner – al viden – på at forkynde evangeliet, så det slår rod hos så mange som muligt”. Og der er for ham at se ”brug for en innovationskultur i folkekirken, hvor fornyelse vokser op nedefra – og hvor de gode eksempler spredes til inspiration for flere.”

Se videoen her