Ny folder om at byde velkommen til nye medlemmer i folkekirken

Er der dukket nye op i jeres kirke indenfor det seneste års tid? Hvis ja, er det så nogen, I har talt med? Ved I fx, hvad de hedder?

Det kan lyde som et meget banalt spørgsmål, men det er det faktisk ikke. I en stor del af den danske folkekirketradition falder vi ikke de nye om halsen. Tanken er ofte meget velment: De nye må gerne have lov til at komme ind ad døren og få frakken af – i overført betydning – inden vi begynder at "overfalde" dem. Men er det alle nye, der har brug for denne rolige modtagelse? Og hvis den rolige modtagelse er den rigtige måde at gribe sagen an på, hvor længe skal den så vare? Eller er der nogen, for hvem det har været en lang rejse at nå frem til at gå fast i kirke, og for hvem en hjertelig velkomst allerede fra første gang havde været en opfyldelse af en drøm?

Disse spørgsmål er Kirkefondet i samarbejde med Helsingør Stift gået sammen om at finde svar på. Igennem samtaler med genindmeldte, voksendøbte og konvertitter har vi fundet nogle eksempler på, hvad der ligger bag ved ønsket om (evt. igen) at blive en del af folkekirken. Fortællingerne er på ingen måde ens, men der er træk der går igen, og som har gjort at vi har kunnet pege på seks forskellige grunde til at mennesker aktivt opsøger folkekirken med et ønske om at blive en del af den. En af disse grunde er fx at man allerede har en tro og ønsker fællesskab. En anden er, at man allerede er en del af fællesskabet, og derfor gerne vil være medlem. Eller at man gerne vil have styr på tingene igen, efter man tidligere har meldt sig ud. Ud fra disse seks grunde kommer vi med nogle konkrete bud på, hvad man som sogn kan overveje omkring velkomster, som fx ganske enkelt: Hvordan gør vi her? Hvem gør det? 

Folderen kan downloades her