af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet 

Det er snart påske. Det glæder vi os til, og i år kan vi få lov at fejre mere påske i kirken end under forrige års nedlukning. Indendørs i kirkerne dog fortsat uden salmesang ved korte gudstjenester på max. 30 minutter. Men nu med en åbning for, at der kan afholdes udendørs gudstjenester med op til 50 deltagere – og mulighed for at synge…

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet 

Det er snart påske. Det glæder vi os til, og i år kan vi få lov at fejre mere påske i kirken end under forrige års nedlukning. Indendørs i kirkerne dog fortsat uden salmesang ved korte gudstjenester på max. 30 minutter. Men nu med en åbning for, at der kan afholdes udendørs gudstjenester med op til 50 deltagere – og mulighed for at synge…

Læs mere

Kirkefondets officielle svar til biskoppernes brevkasse om folkekirkens liturgiske arbejde 22. marts 2021

Kirkefondet hilser biskoppernes initiativ med et grundigt gennemsyn af folkekirkens gudstje-neste, liturgier og ritualer velkomment. Lige siden "Værkstedskirken" blev etableret for 50 år siden og blev dokumenteret af Kirkefondet i de mange studiemapper om gudstjenestefornyel-se har dette…

Kirkefondets officielle svar til biskoppernes brevkasse om folkekirkens liturgiske arbejde 22. marts 2021

Kirkefondet hilser biskoppernes initiativ med et grundigt gennemsyn af folkekirkens gudstje-neste, liturgier og ritualer velkomment. Lige siden "Værkstedskirken" blev etableret for 50 år siden og blev dokumenteret af Kirkefondet i de mange studiemapper om gudstjenestefornyel-se har dette…

Læs mere

I hele folkekirken skal der i den kommende tid drøftes og arbejdes med gudstjeneste og liturgi. Det kan føre til mange livgivende samtaler, også lokalt, om noget af det helt centrale i vores folkekirke. Et vigtigt fokus vil være, hvordan fremtidens liturgiske udvikling kan ske i kontinuitet med fortiden og i dialog med nutiden. For at få støtte det arbejde med gudstjeneste og liturgi tilbyder…

I hele folkekirken skal der i den kommende tid drøftes og arbejdes med gudstjeneste og liturgi. Det kan føre til mange livgivende samtaler, også lokalt, om noget af det helt centrale i vores folkekirke. Et vigtigt fokus vil være, hvordan fremtidens liturgiske udvikling kan ske i kontinuitet med fortiden og i dialog med nutiden. For at få støtte det arbejde med gudstjeneste og liturgi tilbyder…

Læs mere

Kirkefondets konsulenter tilbyder i en tid, hvor det er svært at samles fysisk, at hjælpe de nyvalgte menighedsråd med at få sat den gode samtale og dialog i gang i menighedsrådet – f.eks. i forbindelse med et virtuelt menighedsrådsmøde. Samtalestarter-forløbet, som foregår virtuelt på Teams, Zoom eller lign. digital platform, ledes af Kirkefondets konsulent og vil typisk vare 1 times tid. Emnerne…

Kirkefondets konsulenter tilbyder i en tid, hvor det er svært at samles fysisk, at hjælpe de nyvalgte menighedsråd med at få sat den gode samtale og dialog i gang i menighedsrådet – f.eks. i forbindelse med et virtuelt menighedsrådsmøde. Samtalestarter-forløbet, som foregår virtuelt på Teams, Zoom eller lign. digital platform, ledes af Kirkefondets konsulent og vil typisk vare 1 times tid. Emnerne…

Læs mere

af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

Et af de helt afgørende spørgsmål, som står tilbage efter biskoppernes store online konference den 16. januar om den fremtidige liturgi- og gudstjenesteordning i folkekirken, er spørgsmålet om, hvor stor en grad af fasthed eller frihed der skal være for højmesseritualet. 

Ordo-modellen kræver liturgisk dannelse
Der blev fra flere sider plæderet for, at fremtidens liturgiske udvikling skal ske i…

Læs mere

1. – 4. oktober 2021  (Obs nye datoer, da studierejsen er blevet udsat fra marts 2021)
4 dage med foredrag, koncert, gudstjeneste, oplæg, samtale og meget mere. Mød bl.a. Erik Hillestad og andre i ”Kulturkirken Jakob”. Hør Sindre Eide og Estrid Hessellund fortælle om norsk gudstjenesteliv, Ingeborg Sommer holde oplæg om ”Begravelse – himmelsk nærværende” og Sturla Stålsett om ”Sårbarhedens teologi…

1. – 4. oktober 2021  (Obs nye datoer, da studierejsen er blevet udsat fra marts 2021)
4 dage med foredrag, koncert, gudstjeneste, oplæg, samtale og meget mere. Mød bl.a. Erik Hillestad og andre i ”Kulturkirken Jakob”. Hør Sindre Eide og Estrid Hessellund fortælle om norsk gudstjenesteliv, Ingeborg Sommer holde oplæg om ”Begravelse – himmelsk nærværende” og Sturla Stålsett om ”Sårbarhedens teologi…

Læs mere