Nyt temanummer af "Kirken i dag"

Temaet er "I menighedsrådet - og hvad så?" og henvender sig specielt til de nye menighedsråd

Hvordan skal vi være kirke på vores sted? Hvordan får vi taget hul på at tale om kirkens liv og vækst? Hvordan skaber vi gode vilkår for kirkens liv i sognet? Hvordan skal kirken være? Hvor henter menighedsrådet inspiration til sit arbejde? Hvordan taler vi sammen om kristendom og tro? Hvordan går vi til opgaverne? Hvad er menighedsrådets opgaver som arbejdsgiver? Hvordan får vi flere frivillige? 
Det er nogle af de spørgsmål, som det nye temanummer beskæftiger sig med.

Artiklerne er bl.a. skrevet af Søren Abildgaard, Lise Damkjær, Birgitte Stoklund Larsen, Finn Dyrhagen, Eigil Saxe, Vivi Rolskov Jensen, Eva Strøm og Dorte Kappelgaard m.fl.

Se en oversigt over temanummeret her.


Temanummeret koster 70,-.
Et abonnement for 2017 (4 numre) koster 250,-.