Følger kirken med?
af Henrik Bundgaard Nielsen

Tanker om menighedsrådets arbejde med liv og vækst i kirken
af Søren Abildgaard

Få hul på det med ”kirkens liv og vækst”
af Henrik Bundgaard Nielsen og Dorte Kappelgaard

Visioner – fælles retning med fokus på liv og vækst
af Vivi Rolskov Jensen

Det kirkelige forsamlingshus 
af Eigil Saxe

Kirke ”on demand” – familiecaféen i Søborggaard 
af Stinna Ahrenst

Indsyn og udsyn i menighedsrådet
af Finn Dyrhagen

Samarbejde mellem menighedsråd i folkekirken
af Nete Helene Enggaard, Birgitte Graakjær Hjort og Peter Lüchau

Menneske – gør din tro!
af Bodil Therkelsen

Samtale som et arbejdsredskab i menighedsrådsarbejdet  
af Lise Damkjær

Tal om tro og kristendom
af Birgitte Stoklund Larsen

11 perspektiver at bringe i spil i menighedsrådsarbejdet
af Dorte Kappelgaard

Menighedsrådet som arbejdsgiver
af Eva Strøm

Daglig leder – skal det være kontaktpersonen, en præst eller en anden ansat?
af Lise Damkjær

Samvirke – et nyt ord for et gammelt begreb
Interview ved Finn Dyrhagen

Send flere frivillige som os!
af Dorte Kappelgaard

Her finder du mere viden 

Nyt fra Kirkefondet


Temanummeret koster kr. 70,-.
Et abonnement for 2017 (4 numre) koster kr. 250,-
 
Bestil temanummeret her.