Få inspiration og støtte til at vende godt tilbage efter nedlukningen!

Når I flytter fra skærmen til fysiske møder i kirken
I mange kirker opleves det som en stor overgang at gå fra nedlukning til at mødes fysisk både til møder og til kirkens aktiviteter. Et besøg af Kirkefondet kan hjælpe til at tage hånd om det sammen.
I menighedsrådsarbejdet gælder det ikke mindst, hvis der er kommet nye medlemmer ved det seneste valg. De har begrænset erfaring med at mødes fysisk. Man har klaret det nødvendige online, eller man har ladet formanden tage sig af de uopsættelige beslutninger. Nu står man foran at opbygge fællesskab og visioner i arbejdet. 
Kirkefondet kommer gerne ud og hjælper jer godt i gang. Vi stiller de store spørgsmål, som I ønsker at drøfte, for eksempel hvad kirke er, hvad der kalder på kirken i den situation, lokalsamfundet står i nu, eller hvad der skal have fokus i det næste par år.

At opbygge menighedsliv efter nedlukningen
Kirkefondet hjælper også gerne med at sætte fokus på det at opbygge menighedsliv efter nedlukningen. At være kirke er ikke en maskine, der kan skifte gear mekanisk. 
Oplevelsen af krise kan være en anledning til tage sig tid og at lytte til mennesker, der plejer at komme, eller til nye grupper i lokalområdet, man har fået øje på. Hvad rører sig? Hvad er væsentligt? Hvad savnes? Hvad vil det sige at være kirke midt i den virkelighed, der er her og nu? Hvordan kan frivilligt engagement blandt lægfolk opbygges, ikke som en kopi af det, der har været, men som det, der giver mening nu? Den drøftelse kan menighedsråd og ansatte have glæde af at tage sammen. Vi skaber gerne rammen!

I kan læse mere om Kirkefondets konsulentydelser her.