Kirkefondet har stor erfaring med på forskellige måder at hjælpe sogne og provstier at sætte liv og vækst på dagsordenen i det kirkelige arbejde. Det gør vi bl.a. gennem visions- og temadage, workshops og foredrag. Læs mere om vore tilbud nedenfor.

Visioner og mål

Kirkefondet hjælper med at tilrettelægge og gennemføre en dag, hvor I drøfter jeres kirkes fremtid. Vi sparrer med jer og hjælper diskussionen i gang, så I selv formulerer jeres visioner og mål. Gennem oplæg og drøftelser i grupper og i fællesskab, når I frem til konkrete målsætninger og udkast til handlingsplaner, som I sammen kan arbejde videre med.

Læs mere

Gudstjeneste

Har I lyst til at arbejde med gudstjenesten i menigheden? Så har vi forskellige tilbud, I kan gøre brug af. Lær f.eks. gudstjenestens liturgi bedre at kende, få hjælp til at udvikle gudstjenesten i den retning, I gerne vil, eller få hjælp til at udvikle nye gudstjenesteformer.

Læs mere

Foredrag

Kirkefondet kan tilbyde en række spændende foredrag om bl.a. fremtidens kirke, ledelse og involvering af frivillige i kirken og ny brug af kirker. Foredraget og en efterfølgende debat kan være optakt ved en aften eller dag for sognene i provstiet.  

Læs mere 

Fokus på dåb

Få hjælp af Kirkefondet til at sætte fokus på dåb. Med afsæt i en skriftlig rapport om dåb, børn og folkekirkemedlemsprocent blandt småbørn i jeres sogn hjælper vi med at få en drøftelse af, hvordan det står til med dåb i jeres sogn, og derefter ud fra jeres lokale behov og ønsker at give jer ideer og konkrete værktøjer til at sætte fokus på dåben.    

Læs mere

Frivillighed

Kirkefondet har stor erfaring med frivillighed, og derfor tilbyder vi både foredrag, workshops og temadage omkring inddragelse og ledelse af frivillige, medejerskab i menigheden og udvikling af en frivillighedskultur i kirken.   

Læs mere

Kirke og kirkeliv

Bliv klogere på kirken og kirkens liv! Vi tilbyder f.eks. foredrag om fremtidens kirke og ny brug af kirker. Vi hjælper også gerne med at styrke samspillet gennem fælles værdier eller med hvordan man kan samarbejde lokalt, eller hvis I har brug for et kreativt serviceeftersyn.

Læs mere