Kirke og kirkeliv

Foredrag: Fremtidens kirke
Vores måde at tænke kirke og menighed på i folkekirken tager udgangspunkt i en livsform, der næsten ikke findes mere. Hvad er det for ændringer, der er sket? Hvordan påvirker det vilkårene for at være kirke? Og hvordan kan vi udvikle kirkelivet i den retning, og samtidig fastholde vores kerne som kirke? 
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale 
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter


Foredrag: Ny brug af kirker
I København er en kirke allerede blevet taget ud af brug og solgt, Gethsemane Kirke på Vesterbro er taget ud af almindeligt brug, og der er planer om, at det skal ombygges til et multifunktionelt rum og formål. Yderligere en række kirker i København er taget ud af dagligt brug. Hvad skal der ske med disse? På landet er der ofte kort mellem kirkerne, men - synes det nogle steder - for langt mellem kirkegængerne, og økonomien strammer til. Hvordan kommer fremtiden til at se ud her med mange kirker med århundreders lang tradition bag sig? Hvad har man gjort i udlandet med de kirker, der er lukket og nu bruges til helt andre ting? 
Et foredrag, der giver aktuel status på, hvordan gamle kirker bliver brugt på en ny måde, og som sætter fokus på, hvad det er for en verden, den nye brug af kirker skal udtænkes i.
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter

Foredrag: Kirken og de unge

Brorsons på Nørrebro og Ukirke på Vesterbro var de to første ungdomskirker i Danmark. De blev helt eller delvist fritaget for mange af de opgaver, som en almindelige sognekirke skal løfte. De fleste af os vil derfor med rette kunne tænke ”det vil aldrig kunne lykkes her hos os”. Men der er alligevel meget af det, som de to kirker gør og kan, som også kan bruges i en sognekirke. Nogle ting kan nærmest bare kopieres, andre ting kan bruges til inspiration. Lige fra nye gudstjenesteformer over brugen af lokale salmer til alternative sognearrangementer. Derudover har de en særlig tilgang til de unge, som kan være inspirerende i arbejdet med hele menighed, de frivillige og – naturligvis – de unge.
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter

Foredrag: At være kirke gennem kunst og kultur

Der sættes ofte fokus på ’det gode’ og ’det sande’ i kirken. Men ofte er det ’det skønne’, der taler mest umiddelbart til mennesker. Det sker i biografen, til koncerter, i indretning osv. Når man skaber med på noget eller tolker en film, et billede eller et stykke musik, bringer man sig selv i spil – og bliver også mere åben for at tage imod fra andre. Hvordan får man sanser, forestillingsevne og medskabelse ind i oplevelsen af at være i kirken eller det kirkelige arbejde uden at gøre det til et underholdningsshow? Få inspiration til at skabe rum for fordybelse og rum for fællesskab omkring æstetisk erfaring!
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter


Frivillighed

Foredrag: Kirke, samtid og inddragelse

Frivillighed i kirken er ikke det samme som frivillighed i en forening eller på en kommunal institution. Det fælles engagement ligger dybt i kirkens eksistens – også selv om det ikke altid er det, folk forbinder kirken med.
I dette foredrag trækkes på Modeus’ tænkning omkring menighedens ’delagtighed’. Hvad vil det sige, at kirken består af mennesker frem for en bygning? Hvilke muligheder åbner det perspektiv op for? Og hvordan spiller det sammen med de nyere tendenser indenfor frivillighedspraksis i Danmark?
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter


Foredrag: Hvordan inddrager vi frivillige?
Hvad skal der til, for at mennesker gerne vil engagere sig aktivt i kirken i dag? Og hvilke opgaver kan man invitere dem ind i? Det at inddrage nye personer kan opleves som et stort skridt, hvis man ikke er så mange aktive i forvejen. Få inspiration til at begynde i det små.
Vi ser på, hvordan menighedens engagement kan ses som helt grundlæggende for det at være kirke, og hvilken betydning det har for måden at inddrage mennesker på i dag. Det krydres med eksempler fra kirker, hvor man har opfundet enkle måder at inddrage de første frivillige på og har fået mod på mere.
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter


Foredrag: Ledelse af frivillige i kirken
Hvordan kan man organisere sig som kirke, så mennesker med alverdens forskellige kompetencer og baggrunde får lyst til at være en del af menighedens arbejde? Foredraget handler om, hvordan menighedens engagement kan ses som helt grundlæggende for det at være kirke, og hvad det kalder på i måden at inddrage mennesker på i dag. Vi ser samtidig på tendenser i tiden, som er relevante at tage højde for, når det kommer til inddragelse og frivillighed. I oplægget får I praktiske og visionære input til kirkens arbejde og praktiske eksempler på inddragelse og ledelse af frivillige i kirken.
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter

Gudstjeneste


Foredrag: Fordybelse i gudstjenestens liturgi
Søndagsgudstjenestens ritual præsenteres på en anderledes og inspirerende måde, evt. i samspil med kirkens præst. Efter en fortællingsbaseret indføring i liturgien, kommer deltagerne til at arbejde med at fordybe sig i dele af gudstjenesten i mindre grupper. Det giver et dybere kendskab til og ofte en større glæde ved gudstjenesten.
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.500,- ekskl. moms og rejseudgifter

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk