Foredrag: Fremtidens kirke
Vores måde at tænke kirke og menighed på i folkekirken tager udgangspunkt i en livsform, der næsten ikke findes mere. Hvad er det for ændringer, der er sket? Hvordan påvirker det vilkårene for at være kirke? Og hvordan kan vi udvikle kirkelivet i den retning, og samtidig fastholde vores kerne som kirke? 
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale 
Kr. 4.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Styrk samspillet gennem fælles værdier
At arbejde med kirkens praksisværdier styrker oplevelsen af at arbejde for den samme sag, fremmer det gode samarbejde og gør det lettere for nye at skabe med på kirkens liv og vækst. I denne proces tages der afsæt i alt det bedste ved kirkens arbejde – indadtil og udadtil. Sammen finder I frem til en håndfuld værdier, som I ønsker, at kirken (fortsat) er kendt for, og I arbejder med, hvordan disse værdier kan komme til udtryk i både nuværende og kommende aktiviteter og samarbejder. Denne workshop er for eksempel relevant, hvis I oplever stor mangfoldighed af aktiviteter og retninger, har brug for at pleje fællesskabet indadtil, gerne vil inddrage flere frivillige eller ønsker at udvikle nye aktiviteter uden at give køb på det bedste, I har.
Varighed: ca. 3½ time
Kr. 9.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Foredrag: Ny brug af kirker
I København er en kirke allerede blevet taget ud af brug og solgt, Gethsemane Kirke på Vesterbro er taget ud af almindeligt brug, og der er planer om, at det skal ombygges til et multifunktionelt rum og formål. Yderligere en række kirker i København er taget ud af dagligt brug. Hvad skal der ske med disse? På landet er der ofte kort mellem kirkerne, men - synes det nogle steder - for langt mellem kirkegængerne, og økonomien strammer til. Hvordan kommer fremtiden til at se ud her med mange kirker med århundreders lang tradition bag sig? Hvad har man gjort i udlandet med de kirker, der er lukket og nu bruges til helt andre ting? 
Et foredrag, der giver aktuel status på, hvordan gamle kirker bliver brugt på en ny måde, og som sætter fokus på, hvad det er for en verden, den nye brug af kirker skal udtænkes i.
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Diakoni – kirkens sociale arbejde

En del af kirkens opgave er at være til stede over for de svageste i samfundet. Det er op gennem tiden kommet til udtryk i utallige former for sociale indsatser fra kirker. Noget af det særlige ved diakonien er den holdning, at fysisk, psykisk og social sårbarhed er ikke noget, der rokker ved menneskets grundlæggende værdighed, men kalder på ligeværdig/respektfuld medmenneskelighed.
Hvem er de socialt udsatte i jeres sogn eller område? Hvordan kan en social opmærksomhed spille sammen med livet i og omkring kirken i øvrigt? Hvilke kirkelige organisationer på diakoniområdet er det oplagt for jer at samarbejde med lokalt? Hvilke tiltag kan I selv opfinde for og med de mennesker, I gerne vil være der for?
Få inspiration til at omsætte tanke til handling og til at lade diakonien spille sammen med det at være kirke hos jer. Workshoppen vil bestå i en kombination af små oplæg og meget tid til drøftelse og arbejde. Der vil undervejs være inspiration fra diakonale organisationer.
Varighed: ca. 3½ time
Kr. 9.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Lokalt samarbejde – hvorfor og hvordan?
Synergi, synlighed og nærvær – fordelene ved at samarbejde med lokale aktører omkring sognekirken kan være mange. Det kan være musikskolen, spejderne, plejecentret, markedsdagen, en kunstnergruppe eller hvor der ellers er liv i lokalområdet. Det kan være udfordrende at påbegynde samarbejder på nye områder, men en god indledende proces, og en afklaring omkring, hvad man selv ønsker at opnå som kirke, kan gøre meget.
På denne workshop bliver I præsenteret for en række meget forskellige eksempler på samarbejde mellem kirker og lokale aktører. I får redskaber til at komme godt i gang og til at videreudvikle et langsigtet samarbejde.
Der bliver god tid til at udvikle idéer til samarbejdspartnere og forberedelse af forventningsafstemning.
Varighed: ca. 3½ timer
Kr. 9.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Foredrag: At være kirke gennem kunst og kultur
Der sættes ofte fokus på ’det gode’ og ’det sande’ i kirken. Men ofte er det ’det skønne’, der taler mest umiddelbart til mennesker. Det sker i biografen, til koncerter, i indretning osv. Når man skaber med på noget eller tolker en film, et billede eller et stykke musik, bringer man sig selv i spil – og bliver også mere åben for at tage imod fra andre. Hvordan får man sanser, forestillingsevne og medskabelse ind i oplevelsen af at være i kirken eller det kirkelige arbejde uden at gøre det til et underholdningsshow? Få inspiration til at skabe rum for fordybelse og rum for fællesskab omkring æstetisk erfaring!
Varighed: ca. 1½ time inkl. samtale
Kr. 4.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Fra idé til organisering
Står I foran at sætte et eller flere nye "skibe" i søen? Her får I redskaber til at komme godt fra land. Det kan for eksempel handle om målgruppe, formål, værdier, teamsamarbejde, lokalt samarbejde, inddragelse af frivillige, samspillet med kirkens øvrige arbejde og handleplan i det konkrete tiltag. Hvilke temaer, vi sætter mest fokus på aftales på forhånd.
Varighed: ca. 3½ timer
Kr. 9.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Workshop: Få et kreativt serviceeftersyn

Kunne jeres aftenandagt, Sankt Hans aften, ældrearbejde eller basar bruge et ’kreativt eftersyn’? Eller vil I gerne skabe en anderledes aktivitet, der tager form af jeres lokalområde og giver plads til fordybelse?
Når man har gjort det samme i lang tid, eller løber stærkt for at få tingene til at hænge sammen, kan det være svært at standse op og få reflekteret over, hvorfor man gør det, man gør, og hvordan man kan forfine og videreudvikle det. Og når man står over for at sætte en ny type aktivitet i gang kan det være overvældende at sidde med et blankt stykke papir. I denne proces får I mulighed for at arbejde kreativt ud fra en række temaer, der skærper blikket for potentialet i jeres nuværende aktivitet:
• Værdier
• Reflektion
• Tradition
• Kroppen i rummet
• Inddragelse
• Lokal virkelighed
• Samarbejde
Processen afsluttes med en planlægning af det videre forløb.
Varighed: ca. 3½ timer
Kr. 9.000,- ekskl. moms og rejseudgifter

Vil du vide mere eller aftale nærmere,
så kontakt os på

Tlf.: 33 73 00 33
kirkefondet@kirkefondet.dk