Velkommen til konferencen "Katedral, Tiny Church eller...?

Kirkefondet indbyder lørdag 12. november 2022 kl. 10.00-16.00 til en konference i Århus med temaet: Katedral, Tiny Church eller…?

Traditionelt har tanker om folkekirkens tilstedeværelse været fokuseret på, at der skal være et bredt netværk ud over hele Danmark med sogne, hvor der er mindst en kirke og en præst i hvert sogn. Det var dybest set også tankerne, da Kirkefondet opstod i slutningen af 1800-tallet for at bygge kirker i København med max. 5000 indbyggere pr. kirke og præst.
Men hvor og hvordan kan og skal folkekirken være til stede nu og i fremtiden – i mødet med danskerne? Hvad vil det sige at være til stede – at være ”kirkeligt” til stede – både i de mange nye bydele, i storbyen og i landområderne? 
Kirkens tilstedeværelse er ikke kun fysisk, og befolkningen er i dag mindre knyttet til et bestemt lokalområde og bevæger sig længere til arbejde, fritidsaktiviteter og kirke. 

Kirkefondet vil – som også det er gjort af Landsforeningen af Menighedsråd – sætte folkekirkens tilstedeværelse til debat på denne konference – bl.a. med spørgsmål som:
•    Hvor er kirken til stede?
•    Hvordan kan kirken være til stede?
•    Kirken er overalt i Danmark – men hvordan?

Program:

10.00: Ankomst og kaffe/brød
10.30: Velkomst m.m. 
10.45: Oplæg og debat: Kristendommens ”dannelse” gennem 2000 års ”kulturmøder” - kirkens møde med folket og kulturerne – i historisk, nutidig og fremtidigt perspektiv
v/ Kirstine Helboe Johansen, ph.d., lektor og afdelingsleder på Afdeling for teologi på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus
12.00: Frokost
13.00: Folkekirkens tilstedeværelse
•    Folkekirkens tilstedeværelse i nye bydele i fremtiden – v/ biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift
•    Folkekirkens tilstedeværelse på landet i fremtiden – v/ biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falster stift
(to oplæg af ca. 20 minutter – derefter drøftelse)
14.15:  Kaffe
14.30: Workshops: Hvordan er kirken i praksis til stede i mange forskellige former på mange forskellige steder – i mødet med folket?
•    Når kirker arbejder sammen på tværs i byen
, v/ sognepræst Morten Skrubbeltrang, Hasle
•    Meditationslabyrinter – og kirkens møde med folket på kirkegårdens arealer – og i det ”åbne rum” v/ Line Marschner, kunsthistoriker og ph.d. i teologi 
•    Getsemane - folkets og fællesskabets kirke – et moderne kulturelt forsamlingshus med rødder i Folkekirken, hvor de frivillige er heltene og fællesskabet er den underliggende samlingskraft v/ præst Sarah Høegh Lodberg og kultur- og frivilligansvarlig Jane Bjørnlund, Getsemane kirke, Horsens 
•    Kirkeskibet 2450 – en ny og anderledes ramme om det at være kirke i en ny bydel – v/ Stine Ovgaard, aktivitets- og kommunikationskonsulent i Sydhavn Sogn, København
•    Kirkens møde med folket på en diakonal ”platform” v/ provst Lars Seeberg, Norddjurs.
Oplæg i hver gruppe og derefter samtale
15.30-16.00: Opsamling og afslutning: Hvad er kirkens nye rum og mødesteder med folket i fremtiden? 

Sted: Konferencen afholdes i DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C.
Den begynder med kaffe/brød kl. 10.00. Programmet løber fra kl. 10.30-16 – undervejs serveres frokost. Fra kl. 16-17 er det muligt at deltage i Kirkefondets repræsentantskabsmøde. 

Pris: Det koster kr. 300,- pr. person at deltage i konferencen. Faktura udsendes efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding senest onsdag 2. november 2022 til kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33.