Skal jeres kirke være vejkirke i 2023?

I en undersøgelse fra FUV fra sidste år, mener 76 % af folkekirkemedlemmerne, at det er vigtigt at holde kirkerne åbne for dem, der vil bede og meditere.
Er jeres kirke åben eller har I måske planer om at åbne den udover gudstjenestetiden? Så inviterer Kirkefondet jer til at være med i brochurerne over ”Vejkirker og andre åbne kirker”.

438 kirker var med i år, og brochurerne er en rigtig god guide til alle dem, der gerne vil besøge landets kirker. Kirkefondet har siden 2001 udgivet de landsdækkende brochurer ”Vejkirker og andre åbne kirker”.

Brochuren udgives i to udgaver: en for Jylland og en for Øerne. Brochurerne bliver trykt i et oplag på ca. 94.000 eksemplarer, og bliver udsendt til de deltagende kirker samt til biblioteker, turistbureauer, campingpladser, motorvejsstationer, vandrerhjem mv. over hele landet. Vi får også mange henvendelser fra private, der ønsker brochuren tilsendt. Brochurerne bliver altså brugt, og når langt omkring, og hvert år får ordningen en del presseomtale. Desuden kan man downloade brochurerne på www.vejkirker.dk, og søge på vejkirkerne fra både computer, tablet og smartphone, så man kan planlægge sin tur.

I brochuren er det muligt at fortælle kort om kirken, dens åbningstider, særlige arrangementer m.v. Tilmeldingsfristen til næste års brochurer er 16. december.

Læs mere om vejkirker her.
Se invitation, tilmeldingsblanket m.m. her.

Se video om hvorfor Nørre Herlev Kirke i Nordsjælland er vejkirke