Virtuel samtalestarter for nyvalgte menighedsråd

Kirkefondets konsulenter tilbyder i en tid, hvor det har været svært at samles fysisk, at hjælpe de nyvalgte menighedsråd med at få sat den gode samtale og dialog i gang i menighedsrådet – f.eks. i forbindelse med et virtuelt menighedsrådsmøde. Samtalestarter-forløbet, som foregår virtuelt på Teams, Zoom eller lign. digital platform, ledes af Kirkefondets konsulent og vil typisk vare 1 times tid. Emnerne kan f.eks. være en mere overordnet samtale om menighedens liv og vækst, og om hvilken retning man ønsker sig for det lokale kirkelige arbejde i den kommende valgperiode. Eller det kan være samtaler om, hvordan man kommer i åben dialog med lokalsamfundet, om involvering af frivillige eller om sognets gudstjenester.

Ved den virtuelle samtalestarter vil der være ganske korte oplæg fra Kirkefondets konsulent, som vil gøre brug af forskellige visuelle hjælpemidler i fremlæggelsen. Efter hvert oplæg er der mulighed for debat og samtale ud fra fremlagte spørgsmål, og der kan også undervejs være korte refleksionsøvelser eller lign. – evt. i mindre virtuelle ”grupperum”.

Evt. slides og spørgeark tilsendes menighedsrådet efterfølgende. Det anbefales, at en lokal person udpeges til at tage notater undervejs og lave en opsamling af det korte forløb til brug for menighedsrådets videre arbejde.   

Varighed: 1 time
Pris: kr. 2500,- inkl. moms – og inkl. et kort virtuelt formøde med f.eks. menighedsrådsformand, præst m.m., som samtalestarter-forløbet planlægges sammen med og tilpasses til det enkelte sogn.

Temaer som tilbydes i den virtuelle samtalestarter er bl.a.:
• Start samtalen om kirkens liv og vækst
• Start samtalen om at lytte til og komme i dialog med lokalsamfundet
• Start samtalen om hvordan kirken kan håndtere en krise, der kan komme både udefra eller indefra, og hvad vi kan lære af en krise?
• Start samtalen om gudstjeneste og liturgi – og om sognets gudstjenester
• Start samtalen om kirke og tro
• Start samtalen om involvering af frivillige
• Start samtalen om et åbent og aktiv kirkerum

Der tilbydes også virtuelle fremlæggelser af sogneprofiler mm.