Ny udviklingskonsulent ansat i Kirkefondet

News cat1

Kirkefondet har pr. 1 maj 2017 sognepræst og cand.theol. Berit Weigand Berg som udviklingskonsulent for 3-årig periode.

Kirkefondet har pr. 1. maj 2017 ansat den 46-årige sognepræst, cand.theol. Berit Weigand Berg som udviklingskonsulent for en 3-årig periode. Berit Weigand Berg skal i den periode varetage Dorte Kappelgaards funktioner, idet Dorte pr. 1. april 2017 påbegynder en erhvervsPhD i Kirkefondet og ved Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet. 

En af hovedopgaverne for Berit bliver at arbejde med Kirkefondets tilbud til sogne og provstier, Lokal Kirkeudvikling, hvor sogne i perioder på 1½-2 år indgår i læringsnetværk med andre sogne. De mødes til netværksdage, hvor Berit og andre fra Kirkefondet præsenterer dem for redskaber og indsigter til brug i kirkens arbejde, og undervejs i forløbene vil Berit være mentor til sparring for de enkelte sogne. Desuden skal hun medvirke i projektet ”Dåb i dag”, hvor Kirkefondet med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond bl.a. skal undersøge nybagte forældres motiver til at døbe eller ikke døbe deres børn og hjælpe en række sogne til at udvikle initiativer, der kan styrke dåbens position blandt unge forældre. Endvidere vil Berit indgå i Kirkefondets øvrige konsulentvirksomhed, hvor sogne og provstier hjælpes med visioner, målsætninger, handleplaner, samarbejde, inddragelse af frivillige, gudstjenestefornyelse mv.

Berit har været sognepræst i Grøndalslund i Rødovre siden 2006, hvor hun bl.a. har været med til at udvikle sognet til at være et aktivt forstadssogn med minikonfirmander, spaghettigudstjenester, bibelkreds, nye måder at være sammen på som menighed, god kontakt til skolen, nabokirkerne og kommunen og med brug af varierende liturgier for at fremhæve kirkeårets gang.

De unge og kirken er på forskellig vis et vigtigt fokusområde for Berit. Hun er engageret i frivilligt konsulentarbejde i KFUM-spejderne, hun er formand for CUR (Center for Ungdomsstudier), hun har udgivet forskellige former for undervisningsmateriale til brug i kirken og de kirkelige ungdomsorganisationer, og senest har hun været med til at planlægge og afholde et kursus om ”Ungdomskultur og kristendom” som fælleskursus mellem Det teologiske Fakultet i København og FUV. Berit er i gang med en master på teologi med titlen ”Participation – kristendommens deltagerdimension”, som hun forventer at afslutte 1. maj 2017. Berit er gift og har tre børn i alderen 18, 12 og 10 år. Musik betyder meget for hende, og hun synger i Nr. Herlev kirkes kor.