Ny rapport om dåb netop udkommet

Selvom småbørnsforældre, der bor på landet, hyppigere lader deres børn døbe end forældre i Storkøbenhavn, gør de det ikke for traditionens skyld. Forældrene lader sig derimod inspirere af både de traditioner, som deres familie og venner lever efter, samt deres netværk på sociale medier som Facebook og Instagram. Forældrene opfatter desuden dåben som foreløbig, og deres holdning er, at barnet selv senere skal vælge konfirmation til og fra.

Undersøgelsens resultater, der er baseret på interviews 27 forældre fra hele Danmark, uden for København kan læses i den nye rapport ”Dåb i dag. Traditionen til forhandling”, udarbejdet af cand. theol. og ph.d. Karen Marie Leth-Nissen, og med bidrag fra cand.theol. Berit Weigand Berg, som er udviklingskonsulent i Kirkefondet. Rapporten er en del projektet ”Dåb i dag”, som Kirkefondet har været involveret i sammen med Center for Kirkeforskning på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet og med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond. Download hele rapporten her.

Udover interviewundersøgelsen og rapporten har projektet bestået af en udviklingsdel, hvor Kirkefondet har gennemført udviklingsaktiviteter omkring barnedåb i fem sogne/pastorater fordelt på landsdele. Ideer derfra – sammen med en række andre ideer om andre tiltag i forbindelse med dåb - er samlet i idékataloget ”Idet I døber dem…”. Download idekataloget her eller få det tilsendt ved henvendelse til Kirkefondet på tlf. 33 73 00 33 eller på kirkefondet@kirkefondet.dk. 

Desuden er mange af tankerne bag og erfaringer fra projektet ”Dåb i dag” samlet i et temanummer af Kirken i Dag nr. 1/2019. Læs mere om temanummeret her.