Ny ph.d.-afhandling om kirke i bevægelse

Kirkefondets udviklingskonsulent, Dorte Kappelgaard, forsvarede onsdag den 22. september sin afhandling ”Kirke i bevægelse”, der introducerer aktionsforskning som en del af den praktiske teologi i Danmark. Afhandlingen er skrevet som en erhvervs-ph.d. for Kirkefondet med støtte fra Innovationsfonden på Center for Kirkeforskning, Det Teologiske Fakultet, København.

Kunder eller meddeltagere?
Dorte Kappelgaard argumenterer i sin ph.d.-afhandling for at se bevægelse og "udvikling" i kirken som en rejse i ukendt land frem for en stræben efter succes for kirken som institution. ”Det gør en stor forskel, om man ser nye aktiviteter som en måde at få kunder i butikken på eller som en væsentlig del af kirkens praksis, som kalder på teologisk refleksion,” fortæller Dorte. ”Det ligger i kirkens tradition at se mennesker som meddeltagere at stå i relation til frem for som forbrugere, der skal tilfredsstilles og serviceres. Min nysgerrighed er gået på, hvordan man kan arbejde med at integrere kirkens tradition i udvikling af nye tiltag, samtidig med at lokalbefolkningen inddrages radikalt i hele processen.”

Kirken lever i ”mellemrummene”
Afhandlingen skaber sprog for, hvordan man kan arbejde reflekterende, eksperimenterende og forankret i samtaler om eksistens, tro og kristendom, når noget nyt er på vej. Det giver anledning til, at sognepræster, menighedsrådsmedlemmer, frivillige og ikke-kirkevante går på opdagelse i at forstå hinanden og finde meningsfulde veje at gå sammen. Afhandlingen viser, at også det, der sker i mellemrummene, som på et planlægningsmøde, kan være væsentlige dele af kirkens liv. 

Dorte Kappelgaard har arbejdet med metodeudvikling gennem aktionsforskning i en københavnsk kirke og et midtjysk landsogn gennem et år i forløbet. Det teoretiske grundlag er filosofisk hermeneutik, Victor Turners liminalitetsbegreb og Hartmut Rosas forståelse af resonans. 

Et resumé af afhandlingen kan læses her 
Hele afhandlingen kan læses he