Konference om "Dåben under forandring?"

Lørdag 10. november 2018 kl. 10-16 afholder Kirkefondet en konference med temaet ”Dåben under forandring?” Konferencen markerer afslutningen på projektet ”Dåb i dag”, som er støttet af Den folkekirkelige Udviklingsfond. 

Kirkefondet har sammen med Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet i forlængelse af Sydhavnsundersøgelsen ”Dåb eller ej?” sat fokus på dåben i folkekirken. I forskellige sogne, fordelt på købstæder, mindre byer og på landet i hele Danmark, er der blevet gennemført interviews med småbørnsforældre for at afdække hvilke faktorer, der påvirker til- eller fravalg af dåb for deres børn. Samtidig har der i disse sogne været en udviklingsproces for at skabe lokalt tilpassede eksperimenterende indsatser, der sætter dåben i fokus og får den til at fremstå som betydningsfuld og væsentlig. Resultatet af dette projekt fremlægges på konferencen, hvor der også præsenteres et idekatalog om dåb. 

For at sætte projektet ind i en større kirkelig ramme har vi inviteret en række personer til at skitsere dåbens betydning og vilkår anno 2018. Der er tale om professor (MSO) Anders-Christian Jacobsen, Afdeling for Teologi, Århus Universitet, uddannelses- og afdelingsleder Ulla Morre Bistrup, FUV, formand for folketingets kirkeudvalg, Karen Klint og metodistpræst Jørgen Thaarup. 

Konferenceprogrammet vil også indeholde oplæg om de mange forskellige dåbsinitiativer og tiltag, der lige nu er i gang i Danmark – f.eks. Drop-in dåb, dåbsklude, Folkekirkens Dåbsinitiativ og Børn i kirken. 

Program: 

Kl. 10.00 - 10.15  Velkomst ved Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet 
Kl. 10.15 – 11.00  ”Dåbens udfordringer” ved Karen Klint, formand for Folketingets Kirkeudvalg.
Kl. 11.00 – 11.45  ”Dåben under forandring”, oplæg ved professor (MSO) Anders-Christian Jacobsen, Afdeling for Teologi, Århus Universitet, og medlem af biskoppernes liturgiarbejdsgruppe vedr. dåb og nadver
Kl. 11.45 – 12.30  ”Hvordan sætter vi ord på dåbens betydning?” ved Ulla Morre Bidstrup, uddannelses- og afdelingsleder ved FUV og medredaktør på bogen ”Dåben klæder dig” (Eksistensen 2018)
Kl. 12.30 – 13.30  Frokost
Kl. 13.30 – 14.00  ”Dåb i dag” – præsentation af projektets resultater ved Karen Marie Leth-Nissen, forsker ved Center for Kirkeforskning, KU og Berit Weigand Berg, udviklingskonsulent i Kirkefondet
Kl. 14.00 – 14.15  ”Dåb uden for folkekirken” ved Jørgen Thaarup, præst ved metodistkirken i København
Kl. 14.15 – 14.30 ”Børn i kirken” - præsentation af dåbsprojekt fra Københavns Stift og Frederiksberg Provsti ved Christina Sønderskov Iversen, projektleder
Kl. 14.30 – 14.45 ”Dåbsinitiativet” – præsentation af Landsforeningen af Menighedsråds projekt ved Sascha Kondrup, projektkonsulent
Kl. 14.45 – 15.15 Kaffebordssamtaler
Kaffe indtages ved et valgfrit bord, hvor der vil være en ”vært”, der giver mulighed for at tale i et mindre forum om forskellige dåbsinitiativer og projekter. Værterne vil bl.a. præsentere:
- ”Dåbskludene som idé”
- Projekt ”Dåb i dag”
- Projekt ”Børn i kirken”
- Projekt ”Dåbsinitiativet”
Kl. 15.15 – 15.45  ”Drop-in dåb - hvad taler for, og hvad taler imod?” – En samtale mellem Dorthe Tofte-Hansen, sognepræst ved Dalum Kirke, og Hans Raun Iversen, lektor emeritus, Praktisk teologi, KU
Kl. 15.45 – 16.00 ”Efter denne konference – hva’ så? - Tanker om fremtiden” ved Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet.

Praktiske oplysninger:

Dato: Lørdag d. 10. november 2018

Tid:
Morgenbuffet fra kl. 9.30. Programmet løber fra kl. 10-16
Fra kl. 16-17 er det muligt at deltage i Kirkefondets repræsentantskabsmøde. Ønsker du at deltage der, bedes dette anført ved tilmelding til konferencen.

Pris:
Kr. 400,- pr. person til dækning af forplejning. Faktura udsendes inden konferencens start.

Tilmelding:
 Senest onsdag d. 24. oktober 2018 til kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33. Tilmeldingen er bindende efter denne dato.

Sted: ”Valencia",
Danske Advokaters Kursus og Mødecenter
Vesterbrogade 32
1620 København V

Cykel-P: Vesterbros Torv

Tog: Regional- og lyntog til Københavns Hovedbanegård

S-tog: Københavns Hovedbanegård eller Vesterport Station

Bus: Linje 6A

Parkering: ”Valencia” henviser til:
1. Europark Saga P-hus, Vesterbrogade 23
P-plads kan evt. bookes på forhånd: europark.dk/selvbetjening/lej-en-p-plads.htm
2. Q-park Codanhuset, Gammel Kongevej 60
3. DGI-byens parkeringshus, indkørsel fra Ingerslevsgade