Klar til næste års menighedsrådsvalg?

Rundt om i mange menighedsråd varmes der så småt op til næste års menighedsrådsvalg. Nogle steder i mindre sogne overvejer man f.eks., om et par små menighedsråd med fordel kan slå sig sammen til et menighedsråd. Andre steder snakker man om, hvilke afgørende opgaver man står overfor i næste valgperiode – f.eks. at der skal vælges ny præst, at man skal i gang med et længe vente byggeprojekt osv. Men rigtig mange steder snakkes der om udfordringen med at finde nye medlemmer til et nyt menighedsråd fra og med advent 2024. ”Rekruttering til menighedsrådet” er i disse måneder ofte et punkt på dagsordenen i landets menighedsråd.

Kirkefondet vil gerne tilbyde hjælp med at få tage fat på og arbejdet med denne problemstilling. Det kan være med et enkelt oplæg ved et menighedsrådsmøde – men måske aller bedst ved en workshop på 3-4 timer – evt. arrangeret sammen med andre sogne – eller på provstiplan. Nogle af de emner vi kan nå omkring på sådan en workshop kunne være:

Workshop: Rekruttering til menighedsrådsvalget 2024
Udkast til program for 3½-4 timers workshop i sogn eller provsti med inspiration til rekruttering op til menighedsrådsvalget 2024:

  • Hvorfor bliver man frivillig? – Hvorfor bliver man menighedsrådsmedlem? Tanker om frivillighed generelt i dag – og i folkekirken.
  • Den gode historie - Hvad er jeres gode historie om menighedsrådsarbejdet? Hvad er den gode historie om jeres kirke / kirker – og om det som foregår der?
  • Rekruttering – de konkrete overvejelser og ”redskaber” - hvad, hvordan, hvem?
  • Kompetencer i menighedsrådet – hjælp til afklaring af hvilke kompetencer der er brug for fremadrettet

Workshoppen vil veksle mellem korte oplæg og arbejde i grupper – og den tilrettelægges i detaljer sammen med det lokale sogn/provsti.

Pris 12.500 kr. inkl. moms – plus rejseudgifter

Kontakt os på kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33 for at høre nærmere om mulighederne.