Nyt menighedsråd - hvordan?

I rigtig mange sogne tales der om udfordringen med at finde nye medlemmer til det nye menighedsråd, der skal vælges i efteråret. 

Kirkefondet vil gerne tilbyde hjælp med at få tage fat på og arbejdet med denne problemstilling. Det kan være med et enkelt oplæg ved et menighedsrådsmøde – men måske aller bedst ved en workshop på 3-4 timer – evt. arrangeret sammen med andre sogne – eller på provstiplan. Nogle af de emner vi kan nå omkring på sådan en workshop kunne være:

Workshop: Rekruttering til menighedsrådsvalget 2024
Udkast til program for 3½-4 timers workshop i sogn eller provsti med inspiration til rekruttering op til menighedsrådsvalget 2024:

  • Hvorfor bliver man frivillig? – Hvorfor bliver man menighedsrådsmedlem? Tanker om frivillighed generelt i dag – og i folkekirken.
  • Den gode historie - Hvad er jeres gode historie om menighedsrådsarbejdet? Hvad er den gode historie om jeres kirke / kirker – og om det som foregår der?
  • Rekruttering – de konkrete overvejelser og ”redskaber” - hvad, hvordan, hvem?
  • Kompetencer i menighedsrådet – hjælp til afklaring af hvilke kompetencer der er brug for fremadrettet

Workshoppen vil veksle mellem korte oplæg og arbejde i grupper – og den tilrettelægges i detaljer sammen med det lokale sogn/provsti.

Pris 10.000 kr. ekskl. moms – plus rejseudgifter.

Kontakt os på kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33 for at høre nærmere om mulighederne.