Kirkefondets udviklingskonsulent til spændende stilling i Norge

Kirkefondets udviklingskonsulent, Dorte Kappelgaard, er fra 1. maj 2022 ansat som førsteamanuensis og faglig leder på MF-KOM i Oslo.

MF-KOM er kompetencecenter for forskning, udvikling og formidling i kirke og menigheder i Norge. Centeret udfører opgaver på lokalt, regionalt og nationalt niveau i den norske kirke og i andre kirkesamfund og fungerer som kontaktled mellem fagmiljøet på MF (Videnskabelig højskole for teologi, religion og samfund) og de kirkelige aktører, som vil gøre brug af MFs kompetencer indenfor forskning, udvikling, formidling, vejledning, kursusvirksomhed og undervisning.

Dorte Kappelgaard skal arbejde som projektleder i spændingsfeltet mellem kirkeverdenen og forskning – bl.a. med brug af aktionsforskning. Hun har været ansat på Kirkefondet siden august 2014 (heraf 3 år som erhvervs-ph.d-studerende) og har i september 2021 erhvervet ph.d.-graden på baggrund af afhandlingen ”Kirke i bevægelse - at understøtte lokal udvikling af kontekstuelle kirkelige praksisser” – forsvaret ved Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet. I de første 4 måneder af 2022 vil Dorte så småt påbegynde sit arbejde i Oslo, mens hun færdiggør de projekter m.m., som hun har ansvar for i Kirkefondets regi.

En af hovedopgaverne for Dorte i Kirkefondet har været at arbejde med Lokal Kirkeudvikling, hvor sogne og provstier har indgået i 1-2-årige lærings-netværk. På netværksdage, workshops m.m. har sognene fået redskaber og indsigter til brug i kirkens lokale arbejde, og undervejs i forløbene har Dorte været mentor med sparring for de enkelte sogne. Dele af Lokal Kirkeudvikling er kraftigt inspireret af konceptet ”Menighetsutvikling”, som netop har baggrund i MF i Oslo. Senest er Dorte bl.a. engageret i en større undersøgelse af storpastorater i Aarhus og Aalborg stift, ligesom hun hjælper mange sogne med visioner, målsætninger, inddragelse af frivillige, gudstjenestefornyelse mv.

Læs hele pressemeddelelsen her.