Kirkefondet på Himmelske Dage i Roskilde 26.-29. maj

Kirkefondet er selvfølgelig med på Himmelske Dage i Roskilde i Kristi Himmelfartsferien.
Du kan møde os på Mulighedernes Marked i Provstens Have bag Domkirken, i Pilgrimslandsbyen ved Sct. Hans Have, hvor vi har en labyrint med forskellige vandringer, og i Byens Hus ved Stændertorvet, hvor vi har forskellige workshops, foredrag og andre arrangementer. Vi er også involveret i Folkekirkemødet hele fredagen, så der er mange muligheder for at møde en af os. 

På Mulighedernes Marked (telt 40 i Provstens Haven bag Domkirken) 
I Kirkefondets telt vil vi gerne byde dig indenfor til en samtale om de små kirkerum. Hvad er det, de små kirkerum kan? Rum, der kan bruges både til små gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger, og som let laves om til møderum, konfirmandstue og/eller babysalmesanglokale? 
De små kirkerum kan også være ”lillekirken” i den ”store kirke” - indrettet bag i kirken, i sideskib eller et sidekapel. I teltet kan du eksperimentere med rummet og indretningen af et lille kirkerum og skabe din egen ”Tiny Church”.
Desuden finder du i teltet information om f.eks. visionsprocesser, sognestatistik, vejkirker samt den seneste udgivelse ”Kirke i bevægelse” – alt sammen eksempler på, hvordan Kirkefondet arbejder for at understøtte en levende udvikling i folkekirken og bidrager med ny viden og inspiration til kirkelivet. 

Foreløbigt program for vores stand på Mulighedernes Marked:
Torsdag kl. 15.30: Kort introduktion til ”Tiny Churh”
Fredag kl. 15.30: Kort introduktion til ”Tiny Church”
Fredag kl. 17.00: Orientering om studierejse til Iona i juni 2023 ved Tine Illum
Lørdag kl. 15.30: Kort introduktion til ”Tiny Church”


Labyrintvandring i Sct. Hans Have (i Pilgrimslandsbyen)
Gå en stille vandring i labyrintens snoede gange og lad åndedræt og tanker falde til ro. Deltag i oplæg, workshops, samtale og erfaringsdeling – og få inspiration til, hvordan en labyrint kan forny jeres kirkeliv.
I den stemningsfulde Sct. Hans Have kan du prøve vandring i en labyrint. Fra tidlig kristen tid op til middelalderen blev labyrinter brugt som liturgisk og kontemplativt redskab – et sted at gå en symbolsk pilgrimsvandring og opøve nærvær på den eksistentielle vandring fra vugge til grav.
Med labyrinten har Kirkefondet skabt et alternativt kirkerum. Vi vil inspirere til måder, hvorpå man kan integrere kroppen og naturen i kirkens liv og rituelle praksis. Kan en labyrint på kirkegården være rum for sorgbearbejdning? Eksperimentarier for liturgisk praksis? Et sted at træne bønspraksis og nærvær med konfirmanderne? 
Kig forbi og bliv inspireret. Tag et ord eller en bøn ”at gå på”, få vejledning til øvelser, der hjælper stilheden i sindet på vej under vandringen – eller gå bare afsted og mærk, hvad der sker.
Labyrinten er frit tilgængelig under Himmelske Dage. Gå på egen hånd eller deltag i fælles workshops. 

Program i labyrinten i Sct. Hans Have
Fredag
Kl. 9.30: Stillevandring som optakt til oplægget 
Kl. 10-11: Oplæg v/ Line Marschner om kristendommens brug af labyrinter. Overvejelser over måder at bruge labyrinter på til fornyelse af kirkeliv, bl.a. på kirkegårde som redskab i sorgbearbejdning og i undervisning.
Kl. 15.30-16.30 Workshop med introduktion, vandring og efterfølgende samtale
1    Kl. 19.30 – 20: Aftenvandring – stillevandring med aftenbøn og et særligt fokus på aftenens lys, stilhed og stemninger. 
Efterfølgende vil der være mulighed for at drikke et glas vin/øl/vand sammen i de smukke café-drivhuse ved labyrinten.

Lørdag
Kl. 9-9.45: ”Godmorgen, Sol” - Morgenvandring med indledende centrerende øvelse.
Kl. 11-12: Workshop med introduktion, vandring og efterfølgende samtale


Foredrag/workshops lørdag i Byens Hus

Lørdag kl. 10-12 i Verdensrummet i Byens Hus:
Workshop og udstilling: Præsentation af Tiny Church-tanken 
ved udviklingskonsulent Berit Weigand Berg og Hans Egede Sogn/Nordhavn i København

Hvordan ser en Tiny Church ud – altså en meget lille kirke? Det skal være en rigtig kirke med plads til gudstjenester, dåb, konfirmation, bryllup, ja, måske også en begravelse. Og til kirkekaffe. Men indrettet sådan, at den fylder mindst muligt, og samtidigt har plads til 30 siddende? Og man skal helst kunne se, at det er en kirke, men det behøver ikke at ligne fx en dansk landsbykirke. En Tiny Church er dog ikke kun en lille kirke. Det, at bygge en Tiny Church handler også om at bygge bæredygtigt. Hvordan bygger vi med bæredygtige materialer, hvor placerer vi kirken så den indgår på en bæredygtig måde i sine opgivelser og hvordan sikrer vi, at den kan drives på en bæredygtig måde, når den er færdig? 
I løbet af workshoppen vil du kunne komme og se og læse mere om vores tanker om en Tiny Church. Du vil møde mennesker både fra Hans Egedes Sogn i København og Kirkefondet, som meget gerne vil udveksle tanker og overvejelser med enhver, der har idéer, erfaringer, bekymringer osv.   
I workshoppen vil der også være mulighed for
- At bygge en Tiny Church i LEGO
- At tegne en Tiny Church 
- At forsøge sig med at indrette en Tiny Church
- At se udstillingen: Tiny Church – Danmarks næste storstilede kirkebyggeri?

Lørdag kl. 13-13.45 i Verdensrummet i Byens Hus:
Foredrag og drøftelse: At skabe rum for resonans – udvikling af kirkelige praksisser 
ved udviklingskonsulent i Kirkefondet Dorte Kappelgaard

Foredraget tager afsæt i Hartmut Rosas resonansbegreb og kaster lys på det at orientere sig i den uforudsigelige proces, det ofte er at arbejde med udvikling i den lokale kirke. Hvordan kan der skabes et fælles afsæt, når man inddrager nye frivillige med begrænset kendskab til kirken? Hvad kan man gøre, når det, man håbede på, ikke ser ud til at lykkes? Der gives metodiske og praktiske perspektiver på udvikling i den lokale kirke med afsæt i ph.d.-afhandling fra 2021.

Lørdag kl. 14-16 i Forsamlingen i Byens Hus:
Fremlæggelse og workshop: Dåb af konfirmander – hvad gør vi?
ved udviklingskonsulent i Kirkefondet Berit Weigand Berg og projektmedarbejder hos FUV Anders Damtoft Kaufmann

Antallet af unge, der bliver døbt i forbindelse med deres konfirmation stiger. Men hvad er det for en fortælling, de kommer til folkekirken med? Og hvordan oplever de det at blive døbt? Som noget unikt eller som noget, der bare skal overstås? Det har tre grupper af præster arbejdet på at bliver klogere på igennem det sidste 1½ år. På workshoppen vil vi fremlægge, hvad de har lært, og hvordan de har omsat det til nyt undervisningsmateriale og tilpassede dåbsliturgier. Derefter vil vi invitere alle deltagere til selv at prøve kræfter med, hvordan man kan omsætte ny viden til nye tiltag ved hjælp af metoden Design Thinking. Metoden vil blive godt instrueret på dagen, og man behøver ingen forudsætninger for at kunne deltage.

Lørdag kl. 16-17.30 i Verdensrummet i Byens Hus:
Foredrag og workshop: Mellem tradition og fremmedhed 
ved udviklingskonsulent i Kirkefondet Dorte Kappelgaard

Praksisforankrede perspektiver på udvikling i den lokale kirke. Hvordan kan lokal kirkelig tradition danne afsæt for at gå nye veje i mødet mennesker, som man oplever sig fremmed over for? Der vil både blive give praktiske og teoretiske perspektiver på temaet. Der bliver mulighed for at reflektere individuelt og i grupper undervejs. Foredraget rummer perspektiver fra en ph.d.-afhandling i praktisk teologi fra 2021.

Lørdag kl. 16.30-18 i lokale i Byens Hus:
Oplæg og workshop: At skabe kirke i nye boligområder 
ved generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen

En husbådskirke, en kirkesal i en tidligere butik, en mobil kirke i en ombygget bogbus – eller kirke-aktiviteter udendørs rundt omkring i de nye boligområder ved fastelavn, Skt. Hans, juletræstænding mm. Den lokale kirke kan være til stede på mange forskellige måder, og Kirkefondet giver inspiration til det ud fra erfaringer fra København, Aarhus, Aalborg og Holland.