Invitation til konference om "Kirken og unge"

Mandag den 7. september inviterer Kirkefondet i samarbejde med KFUM OG KFUK til en konference om "Kirken og unge" i Søndermarkskirken i Viborg.

Hvordan laver vi noget for og med unge -som kirke, skole og kirkelige organisationer? Noget, der sætter den gode samtale i spil? Hvor der er tid, rum og plads til at komme vidt omkring? Det er blevet undersøgt i projektet "Det kan du tro vi taler om", som er blevet støttet med midler fra Den folkekirkelige Udviklingsfond.

Det vil være muligt at deltage hele dagen eller blot i én af de to programblokke:

1. blok er et seminar med professor Tobias Faix fra CVJM-Hochschule i Kassel, der vil introducere til feltet "Teologi i mødet med pædagogik og forandringsstudier.

2. blok er en konference med oplæg og workshop med fokus på præsentation af projektet "Det kan du tro vi taler om" og andre praktiske ideer i feltet "Kirken og de unge".

Konferencen henvender sig til præster, kirke- og kulturmedarbejdere og andre, der arbejder med kirke og unge.

Det er gratis at deltage i dagen. Tilmelding senest 17. august 2020 til studentermedhj@kirkefondet.dk

Læs mere om dagen og se hele programmet her.