Glimt fra en studietur til Holland

30. april-3. maj var Kirkefondet arrangør af en studietur til Amsterdam. Udviklingskonsulent Berit Weigand Berg, der havde planlagt turen, fortæller her lidt om, hvilke erfaringer de kunne tage med hjem.

”Det er ikke nok bare at åbne dørene….”
Hvad gør man, når medlemsprocenten er lav, og kontakten med samfundsudviklingen er ringe? I Holland var man klar til at lukke kirker, men man var ikke klar til at lukke kirken. Derfor har man bl.a. skabt projektet: ”100 Pionerer”. Målet er at skabe 100 kirkeprojekter fordelt over hele Holland – i storbyer, forstæder, købstæder, pendlerbyer og landsbyer. Projektet har nu været i gang så længe, at mange projekter er godt i gang, nogle er på tegnebrættet, og få er blevet lukket igen.

Den danske situation er på mange måder anderledes end den hollandske. Men netop fordi hollænderne har tænkt ”Vi må gøre noget”, er der meget inspiration at hente. Både i de overvejelser de har gjort sig, men også i de konkrete projekter og erfaringerne fra disse. Derfor drog Kirkefondet på studietur med en gruppe på 25 bestående af menighedsrådsmedlemmer, projektansatte, præster, provster og ph.d. studerende.

Hvert projekt har sine egne ildsjæle og sine egne drømme. Nogle havde defineret dem som visioner og strategier. Andre har – efter dansk inspiration – udvalgt sig nogle dogmer. Og nogen bruger nærvær og fællesskab til at finde vejen frem. Fælles for dem alle var en længsel efter at være relevant for mennesker – også dem, der ikke kommer i kirken. Rikko Voorberg, der er skaber af projektet "PopUpKerk" sagde det på denne måde: ”Hvis ikke det glædelige budskab opleves som glædeligt for dem, der hører det, bliver kirken en hobby for dem, der allerede kommer i kirken”.

Hollænderne mener, at kirken skal ud og være i lokalsamfundet. I nogle af projekterne bliver dette omsat meget konkret. Som i Almere Poort, hvor en kirke på hjul, der kører ud i lokalområdet, parkerer, hvor der sker noget. Eller som selv sætte noget i gang så som lysoptog Mortensaften. Andre steder handler det om at lægge en kirke lige der, hvor man ikke forventer det. Som en café midt i det finansielle område, der drives som socialt entreprenørskab, og hvor der igennem forskellige arrangementer stilles spørgsmål til, hvad talent og værdi er, og hvad det skal bruges til. En menighed vil ikke eje egen kirke, men altid kun være gæst for at forstå, hvad det vil sige at være afhængig af andres velkomst. Og en kirke, som har skabt et tomt butikslokale om til et sted, der fint fungerer som både café, forsamlingshus, udstillingslokale og kirken, og hvor målet er at deltage i så meget af det, der foregår i lokalsamfundet som overhovedet muligt.   

Turen satte mange gode tanker i gang blandt deltagerne. Om hvad der er udfordringen i Danmark, og hvad der er vores muligheder. Og om hvordan vi i Danmark har været gode til at åbne kirkens døre med mange forskellige gudstjenester og arrangementer inde i kirken og friluftsgudstjenester uden for kirken. Men hvor vi endnu kun i det små er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan være kirke sammen med lokalsamfundet også i hverdagen!